Gå direkt till innehåll
Så här kan det nya Hamnmagasinet Färjkajen komma att se ut. Både restaurang och biljetthantering ska finnas i den nya byggnaden.
Så här kan det nya Hamnmagasinet Färjkajen komma att se ut. Både restaurang och biljetthantering ska finnas i den nya byggnaden.

Pressmeddelande -

Historiska Elbakajen får ny restaurang- och biljettbyggnad

Ett efterlängtat beslut klubbades idag igenom i fastighetsnämnden i Västerås.

Hamnmagasinet Färjkajen är en verksamhetslokal som är uttjänad. Den ska nu ersättas med en ny byggnad. En antikvarisk utredning ligger till grund för utformningen. Stålstommar och takstolar från den anrika byggnaden ska återbrukas och bli del av den nya. Lokalen ska innehålla restaurang samt turistinformation/biljettförsäljning för båttrafik.

Det är nuvarande hyresgäst Rederi Mälarstaden AB som ska hyra lokalen.

Färjkajen är en viktig byggnad för Västerås historia och framtid. Den är del av Västerås skärgårdsliv och tillgången till ön Elba.

Nya Färjkajen kommer också att binda samman Lögarängen med Mälarporten och skapa en tryggare passage och en mötespunkt för Västeråsarna.

Gångstråken och belysningen på Elbakajen ska rustas upp av Västerås stad, för att platsen ska vara trygg och attraktiv.

Projektet är under upphandling och entreprenaden planeras att starta i början på juni och beräknas vara klart till sommaren 2025.

Historiskt viktig byggnad och plats

Hamnmagasinet uppfördes redan 1914. Ursprungligen byggdes det som ett väderskydd för hamnverksamheten och för båtresenärer. Under många år har den med olika typer av service tjänat stadens invånare. Med sin anspråkslösa karaktär är byggnaden en av få bevarande byggnader i hamnen med koppling till den tidiga hamnverksamheten.

Byggnaden har gått från en öppen konstruktion med synliga takstolar till en mer inbyggd konstruktion. Dess stålstommar och takstolar har ett antikvariskt värde och kommer att finnas med i den nya byggnaden.

Ett litet men viktigt hus på en speciell plats

Fastighetsenheten i Västerås stad har ansvar för att ta hand om byggnader med komplicerade placeringar och kulturhistoriska värden, så som Hamnmagasinet Färjkajen,

Hanna Thor är ansvarig för projektet med att riva det gamla och bygga det nya Hamnmagasinet Färjkajen.

Det här är ett så roligt projekt att få arbeta med, för det betyder mycket för västeråsarna. Det har varit en utmaning att kombinera dagens behov med ett omhändertagande av antikvariska värden. Det är härligt att nu kunna skapa en naturlig mötesplats som kan vara till nytta på Elbakajen i många, många år.

  Det här är ju porten till Mälaren för västeråsarna! säger Hanna Thor.

  Fastighetsnämndens ordförande, Samuel Stengård säger så här:

  Det är glädjande att vi i en enig nämnd kan se till att vi nu kan gå vidare med spadtag för nybyggnation av nya Hamnmagasinet vid färjekajen. Som planen nu ser ut kommer byggnationen snabbt komma igång och stå klar för invigning till sommarsäsongen 2025.

  Kontaktperson

  Hanna Thor

  Projektledare

  Västerås stad

  Teknik o fastighetsförvaltning

  721 87 Västerås

  Telefon direkt: 021-398199

  hanna.thor@vasteras.se

  www.vasteras.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad

  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås