Gå direkt till innehåll
Detaljplanen för Skiljebo innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer. Illustration: Tyréns
Detaljplanen för Skiljebo innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer. Illustration: Tyréns

Pressmeddelande -

Här utvecklas Västerås – beslut om flera detaljplaner

På torsdagens byggnadsnämnd väntas flera detaljplaner att antas. Planerna möjliggör utveckling med bostäder och verksamheter på Skiljebo, Kristiansborg, Karlslund, Gryta och Kvastbruket. På nämnden lyfts också de detaljplaner som är viktiga att börja jobba med under 2020.

Västerås fortsätter att utvecklas och staden jobbar med planer i hela kommunen. Utöver attraktiva boendemiljöer behövs skolor, grönområden, idrottsanläggningar, kulturverksamheter med mera.
– Det här är viktiga steg för Västerås utveckling framåt. Planerna visar en bredd av de behov och funktioner som behövs för ett växande, hållbart och attraktivt Västerås, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Här är detaljplanerna som byggnadsnämnden väntas anta:

  • Detaljplanen för Skiljebo har varit ute på samråd och granskning och nu väntas beslut om antagande. Planen innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer med olika planteringar.
  • Detaljplanen för Kristiansborg visar hur en utbyggnad av badhuset kan se ut, samtidigt som området kompletteras med bostäder. Bostäderna placeras där parkeringen är i dag och enligt planen ska området utvecklas med hänsyn till den befintliga miljöns kulturvärden.
  • Detaljplanen för Gryta centrum möjliggör bland annat en ny vårdcentral, kontor och cirka 95 nya lägenheter.
  • Planen för Karlslund visar hur området kan byggas ut med nya bostäder – både i det befintliga äldreboendet (cirka 80 platser) men också genom nya trygghetsboenden (50-70 bostäder).Planen beskriver hur kompletteringen kan förstärka den kulturhistoriska miljön kring herrgården och kvarnen. Gångstråket längs Svartån ska göras mer attraktivt, tryggt och tillgängligt för allmänheten.
  • Detaljplanen för Kvastbruket visar hur det befintliga ställverket kan byggas ut för att säkra strömtillgången i framtiden. Planen innebär också att odlingen på åkermarken som inte berörs av utbyggnaden kan fortsätta.

På nämnden beslutas också om vilka detaljplaner som staden närmast behöver börja arbeta med. Här ryms bostadsplaner men också hur Västerås ska växa med olika verksamhetsområden och skolor.
 – Det stora intresse som finns för att göra detaljplaner visar att Västerås är attraktivt för att bygga, bo och verka i. Det är en utmaning att balansera dessa intressen så att Västerås kan växa på bästa möjliga sätt, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen.Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan påbörjas.Antagandet föregås av samråd- och granskningsskeden. En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis 1-2 år från början till slut.

Byggnadsnämndens möte den 20 februari börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Vill du träffa politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Kontakta:
Monica Stolpe Nordin
Ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, e-post: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, e-post: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås