Följ Västerås stad

Här och nu - inspireras och gör själv!

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2015 13:44 CET

- På Konstmuseet brukar vi se på konsten, men denna utställning handlar om att ta på konsten! Uppleva konsten och skapa tillsammans! Dessutom finns det flera stationer där den kreativa själv kan bygga med både garn, tejp, papper, lim och skrivmaskin. Ett eldorado för den som vill prova olika skapandetekniker. Våra pedagoger finns på plats under öppettiderna och guidar besökarna bland konstverk och processer, säger Västerås konstmuseums chef Karin Levander om den nya utställningen som öppnar lördag 21 november.

Här visas en gunga av Molly Haslund, som kräver samarbete med andra för att gungas i takt,
en stor hängande kub att gå in i av Jacob Dahlgren, formad av tusentals sidenband i regnbågens färger. Anton Alvarez har byggt rumsligheter av trävidjor som lindats med färgad tråd. De reser sig mot utställningsrummets tak som höga byggnader. Lina Nordenström arbetar med texters uppbyggnad och bokstaven som bild. Skrivmaskinen är ett av flera redskap när hon gör sina bilder och artist´s books.

Vi hoppas att våra besökare ska inspireras till egen kreativitet genom konstverken som visas i utställningen. Konstlabbets skapande verksamhet flyttar ut i utställningsrummet! 

Under pressvisningen finns konstpedagogerna Shahla Mohebbi och Mikael Reuter samt några av konstnärerna på plats och guidar i utställningen!

Anton Alvarez, Jacob Dahlgren, Molly Haslund och Lina Nordenström
21.11 - 6.3 2016

Pressvisning: torsdag 19 november kl 13:00, Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2

För mer information: 
Maja-Lena Molin, intendent kommunikation/program, 021-39 24 85, maja-lena.molin@vasteras.se


Fakta om konstnärerna i utställningen:


Anton Alvarez

Anton Alvarez är född 1980. Han bor och är verksam i Stockholm. Utbildad vid Royal College of Art, Design Products (MA), London 2010-2012 och dessförinnan vid Konstfack, arkitektur och möbeldesign (BFA) 2006-2009. I sitt arbete fokuserar han på att skapa system, verktyg och processer för att tillverka olika produkter. Anton Alvarez har bland annat tillverkat en Thread Wrapping Machine som maskinellt lindar tråd runt olika objekt och möbler han skapar. Tråd och lim ersätter pluggar och skruvar i t ex en stol eller ett bord.
I utställningen visar Anton Alvarez det pågående projektet Thread Wrapping Architecture.

Läs mer: www.antonalvarez.com

Jacob Dahlgren
Jacob Dahlgren är född 1970. Han är bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1994-1999. Jacob Dahlgren vill gärna att hans konstverk interagerar med sin publik. För Dahlgren är det viktigt att besökaren till och med blir en del av verket. Han har tidigare arbetat med ett golv av badrumsvågar, där besökaren kunnat väga sig och med en vägg av piltavlor som besökaren förändrat genom att kasta pilar på den. Den abstrakta formen är hans bas. Jacob Dahlgrens konst för en dialog med 1900-talets abstrakta konstteori och hans verk ställer frågor om konsumtionssamhället vi lever i och alla de val vi som enskilda individer måste göra.
I utställningen visar Jacob Dahlgren The Wonderful World of Abstraction (kub formad av sidenband
5 x 5 x 5 m) samt I, The World, Things, Life (vägg med piltavlor, pilar, 3 x 6m).

Läs mer: www.jacobdahlgren.com

Molly Haslund
Molly Haslund är född 1976 i Köpenhamn. Hon är bosatt och verksam i Köpenhamn. Utbildad vid Glasgow School of Art (MFA) 2003-2005 och Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 2000-2005. Under sommaren 2014 visade Molly Haslund ett antal skulpturer i Parken på Wanås slott i Skåne. Hon kallade skulpturerna koordinationsmodeller. Hon arbetar uteslutande med välkända föremål i sina koordinationsmodeller. Sen omarbetar hon dem för att publiken ska få nya ingångar till konstverken. Det kan vara en gunga som man gungar i takt i med sex personer eller uppförstorade passare som man får snurra med för att göra stora cirklar på marken. Molly Haslund vill aktivera publiken att bli en del av konstverket, antingen ensam eller som del av en grupp.
I utställningen visar Molly Haslund gungan Swings, Coordianation Model 1.

Läs mer: www.mollyhaslund.com

Lina Nordenström
Lina Nordenström är född i Stockholm 1963. Hon bor och är verksam i Uttersberg, Västmanland, där hon driver Grafikverkstan Godsmagasinet tillsammans med sin man och kollega Lars Nyberg. Hon är utbildad vid Grafikskolan i Stockholm 1991-95 och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2000-2001. Sedan 1995 har hon ställt ut regelbundet i Sverige och utomlands. De senaste åren har Lina Nordenström varit återkommande gästlärare på Konstfack i Stockholm, där hon undervisat om boktryck och artist´s books. 

I utställningen visar Lina Nordenström textbaserade verk i bokform, boxar med lösark och större grafiska blad. Texten som komposition, bokstaven som bild, är här hennes utgångspunkt. Förutom handsättning och boktryck har skrivmaskinen blivit ett viktigt instrument för henne på senare år, vilket visas exempel på i utställningen.

Läs mer: www.grafikverkstan.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås