Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Här är 2021 års kulturstipendiater

Västerås stads kulturnämnd delar årligen ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 25 mars beslutades vilka som blir 2021 års stipendiater.

Totalt har det inkommit 45 ansökningar. Stipendiepengarna fördelades i år enligt följande: ett arbetsstipendium på 80 000 kronor samt fem stipendier på vardera 30 000 kronor. Total summa som delas ut av kulturnämnden i år är 230 000 kronor. Ingen av stipendiaterna har fått Västerås stads kulturstipendium tidigare.

Stipendiaterna meddelades var och en direkt efter nämndens beslut. I år blir det ingen offentlig stipendieutdelning, på grund av coronapandemin.

Här är årets stipendiater i en sammanfattning. Därefter följer motiveringarna för respektive stipendiat.

STIPENDIAT KULTURARV

 • Jan-Henrik Fallgren stipendium 30 000 kronor

STIPENDIATER SCENKONST

 • Hanna Blomberg stipendium 30 000 kronor
 • Cassandra Arnmark stipendium 30 000 kronor
 • Livia Göttfert stipendium 30 000 kronor

STIPENDIATER BILD

 • Simon Nilsson stipendium 30 000 kronor
 • Anna Häggström arbetsstipendium 80 000 kronor

Om stipendiaterna och motiveringar för tilldelning av stipendium 2021

Jan-Henrik Fallgren, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området kulturarv. Född 1959. Född och uppvuxen i Västerås, nu boende i Löttorp på Öland. Doktorsexamen i arkeologi och verksam som forskare vid Uppsala universitet.

Motivering: Jan-Henrik är en svensk arkeolog med lång och gedigen erfarenhet inom det arkeologiska forskningsfältet vid universiteten i Uppsala och i Aberdeen, Skottland. Hans forskning har främst uppehållit sig vid öländsk bebyggelsearkeologi och vid socioekonomi i nordvästra Europa efter det romerska rikets fall. Under en längre tid har han studerat fornborgar och dess plats i landskapet i relation till sakrala namnformer och rituella depositioner. Exemplen i fornborgsstudien är internationella men med exempel även från Västmanland. Stipendiet kommer att bidra till att skapa möjlighet för Jan-Henrik att publicera sin nya forskning om fornborgar, med delvis nya rön, både för en svensk och en internationell krets.

Hanna Blomberg, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst som folkmusiker. Född 1990. Uppvuxen i Västerås, nu boende i Malmö. Pedagog med violin som huvudinstrument.

Motivering: Den svenska folkmusikscenen kan glädjas åt ytterligare en spelare av rang i Hanna Blomberg. Tillsammans med sitt band Trio Wolski utforskar hon det rytmiskt folkliga med influenser från flera olika delar av världen, och bidrar på så sätt till att lyfta fram delar av vår musikaliska ursjäl. Att Hanna vill dela med sig av sitt kunnande i det pedagogiska hemsideprojektet är värt all uppmuntran och alla unga (och äldre) med intresse för traditionella tongångar kan med spänning se fram emot resultatet.

Cassandra Arnmark, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst som dansare, koreograf, kompositör och musikproducent. Född 1996. Uppvuxen och boende i Västerås.

Motivering: Grundutbildningen i Västerås ledde senare till en av de främsta högskolorna och utbildningarna inom modern dans ”Codarts University Of The Arts" i Rotterdam, Nederländerna där Cassandra Arnmark fångade upp sin spetskompetens. Med sin passion, sin höga målmedvetenhet samt breda erfarenhet som professionell dansare, koreograf, kompositör och musikproducent visar Cassandra Arnmark en tydlig vision hur hon vill sprida den moderna dansen vidare till andra, både internationellt och nationellt. Hon vill genom stipendiet kunna vidareutveckla sin konst och sitt konstnärskap, bl a genom nya samarbeten med andra konstnärer i Sverige och övriga Europa.

Livia Göttfert, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst med skådespeleri. Född 1993. Uppvuxen och boende i Västerås.

Motivering: Med skådespelarutbildning på Teaterhögskolan i Malmö. Praktik på Uppsala Stadsteater med flera kvinnoroller i föreställningen ”Pennskaftet” och därefter direkt efter examen en huvudroll i föreställningen Fucking Åmål på Teater Västernorrland, visar Livia Göttfert på kvalité i sitt arbete och en lovande utveckling inom skådespelaryrket och scenkonsten.

Det finns en tydlig styrka och ett ifrågasättande, trots svåra förhållanden, i de kvinnoroller Livia gestaltat. Stipendiet ska inspirera och bidra till att kunna skriva och repetera in en monologföreställning, som med olika scenuttryck och humor skapar reflektion kring utnyttjandet av kvinnor och kvinnokroppen, både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Vi ser fram emot ett intressant kommande bidrag till scenkonstlivet i Västerås och övriga Sverige, likaså Livias fortsatta utveckling inom scenkonsten.

Simon Nilsson, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området bild som grafisk formgivare. Född 1990. Född och uppvuxen i Västerås, nu boende i Bromma. Utbildning: Västerås konstskola 2 år, Gerlesborgsskolan Stockholm 1 år, Nyckelviksskolan bild och grafisk form 1 år, Konstfack grafisk form och illustration 3 år (2017-2020)

Motivering: Som nyutexaminerad grafisk formgivare visar Simon Nilsson på en tydlig vilja att experimentera med den traditionella grafiska formgivningen i layout men även i taktil fysisk form. Genom detta utmanar han det gängse formatet och testar sig fram i bild och form med en lekfullhet och hög ambitionsnivå.

Simon Nilsson planerar att formge och producera en artist book, en fotobok med utgångspunkt i sin mormor och morfars liv. Med det efterlämnade fotomaterialet vill han göra en personlig och samtidigt allmängiltig historieskrivning från Västerås.

Anna Häggström, arbetsstipendium 80 000 kronor

Verksam inom området bild som animatör, attributmakare, klippare. Född 1992. Uppvuxen i Västerås, nu boende i Stockholm. Utbildning: visuell kommunikation film Malmö universitet, berättande animerad film Stockholms konstnärliga högskola 2016–2019.

Motivering: Anna Häggströms konstnärskap vilar på flera ben och kompetenser. I hennes stop-motion animerade filmer genomför hon själv allt från idé och regi till filmning och klippning. Hon skapar bildvärldar som befolkas av hennes egna teckningar och lerfigurer.

Hennes styrka som animatör är ett tydligt visuellt bildspråk kombinerat med tekniskt kunnande och ett starkt narrativ. Redan kort efter examen visar hon prov på ett idédrivet konstnärskap, som bottnar i ett filmiskt hantverk och samtidigt speglar samtida aktuella frågor.

I sitt kommande projekt vill hon i en stop-motion animerad film återvända till Västerås:

”Jag vill att filmen ska utspela sig i Västerås då jag känner staden och känner en fascination i att skapa staden som den skulle kunna se ut i en icke dystopisk, postapokalyptisk framtid. Jag vill i filmen undersöka de gränser för solidaritet, ansvar och tillhörighet som jag tror är konstanta frågor för mänskligheten att brottas med.”

Årets jurygrupper

Jurygruppen som har bedömt de 3 inkomna ansökningarna, 2 inom kulturarv och 1 övrigt konstuttryck:

 • Karin Nordström (sekreterare), stadsantikvarie, Västerås stad
 • Jennie Andersson Schaeffer, länsmuseichef, Västmanlands läns museum
 • Anders Lif, journalist och författare

Jurygruppen som har bedömt de 21 inkomna ansökningarna inom scenkonst, 13 musik, 4 dans, 4 teater/musikal:

 • Lars Jauring (sekreterare), musiklärare, Västerås Kulturskola
 • Mikaela Lundevall (dans), danslärare på Fryxellska skolan
 • Maria Holm Hammarlund (teater/musikal), teaterlärare, Carlforsska gymnasiet.
 • Magnus Båge (musik), producent, Västmanlandsmusiken

Jurygruppen som har bedömt de 18 inkomna ansökningarna, 16 inom bild och 2 övriga konstuttryck:

 • Karin Levander och Lina Ahtola (sekreterare), Västerås konstmuseum
 • Birgitta Steger, bildkonstnär KRO Dalarna
 • Mattias Åkeson, intendent Norrköpings konstmuseum

Jurygruppen som har bedömt de 3 inkomna ansökningarna inom litteratur:

 • Anna Duberg (sekreterare), bibliotekarie, Västerås stadsbibliotek
 • Jenny Shihumi, Västerås folkhögskola
 • Andreas Nilsson, bibliotekarie på Västerås stadsbibliotek/Hammarby kvartersbibliotek


För mer information

Karin Engelholm, samordnare kultur och civilsamhälle

Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Telefon direkt: 021-39 16 88

Telefon växel: 021-39 00 00

Karin.engelholm@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås