Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Guldtrappan 2017 till Västerås stads förskolor

Västerås stad tilldelades den 23 maj Guldtrappan för sitt arbete med digitalisering inom förskolan. Priset togs emot av förskolenämndens ordförande Amanda Agestav, verksamhetschef Yvonne Carehag Gustafsson, IKT-chef Anna-Karin Björckebaum och Fredrik Söderlund, utvecklare. Prisutdelare var närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Jag är jätteglad och stolt över alla kollegor och medarbetare som gjort detta möjligt. Det känns verkligen som ett kvitto på att vi är på rätt väg inom digitaliseringen och det kollegiala lärandet som är viktiga och utmanande områden, säger Yvonne Carehag Gustafsson.

Motiveringen till att Västerås tilldelades utmärkelsen lyder:

”Västerås har arbetat långsiktigt och strukturerat med hela styrkedjan och skapat en förskola där digitaliserinen är en de av den ordinarie verksamheten. Det viktiga nätverket med ”lärcoacher” kompletteras nu med ”pedagogistor” för att stärka arbetet med digital dokumentation och reflektion. Man har en väl utbyggd infrastruktur med trådlösa nät och rikt med digitala verktyg, som nu ytterligare förstärks. Arbetssättet utvecklas på vetenskaplig grund och likvärdigheten stärks bland annat genom förskolechefsutbildning.”

Om Guldtrappan
Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Initiativtagare till utmärkelsen Guldtrappan är stiftelsen DIU (Datorn i Utbildningen) och Sveriges kommuner och landsting. 


För mer information
Yvonne Carehag Gustafsson, Verksamhetschef förskoleverksamheten
021-39 18 28

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås