Gå direkt till innehåll
Grönstrukturplanen innehåller bland annat en kartläggning och analys av Västerås gröna miljöer. Nu väntas beslut om godkännande i byggnadsnämnden. Bild från Djäkneberget i Västerås.
Grönstrukturplanen innehåller bland annat en kartläggning och analys av Västerås gröna miljöer. Nu väntas beslut om godkännande i byggnadsnämnden. Bild från Djäkneberget i Västerås.

Pressmeddelande -

Grönstrukturplan mot godkännande och fortsatta planer för Kopparlunden

På onsdagens möte väntas byggnadsnämnden besluta om att godkänna Grönstrukturplanen och därmed skicka den vidare mot ett beslut i fullmäktige. 

Grönstrukturplanen är ett omfattande arbete som innehåller kartläggning, analys och klassificering av Västerås gröna miljöer och nu finns en färdig plan för beslut. Syftet med planen är att skapa en bra grund för att Västerås ska kunna fortsätta utvecklas på ett sätt som även i fortsättningen ger god tillgång till grönska och vatten.
– Grönskan är viktig för Västerås och den betyder mycket. Både för att vi ska kunna njuta och må bra som västeråsare, men också för att vi ska kunna bevara och utveckla hela den biologiska mångfalden, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

  I oktober 2021 vann tre nya detaljplaner för stadsdelen Kopparlunden laga kraft. På nämndens sammanträde väntas nu beslut om planuppdrag för den fjärde och sista detaljplanen i området, detaljplan Öst. Att starta ett planuppdrag är första steget för att kunna utveckla fastigheten Verkstaden 11 till en blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och förskola. Planuppdraget är en förutsättning för att kunna starta arbetet med den nya detaljplanen.

  Syftet med att omvandla östra Kopparlunden är att göra hela Kopparlunden till en levande, trygg och trevlig stadsdel där historia och framtid samspelar. Målet med detaljplan Öst är att ta vara på platsens centrala läge och skapa en attraktiv och varierad stadsbebyggelse där även befintliga byggnader med högt kulturhistoriskt värde bevaras och utvecklas.
  – Kopparlunden är på god väg att bli ett unikt område där de gamla industrikvarteren blandas med ny bebyggelse. Vi börjar nu se hur ombyggnationerna ter sig och det ser verkligen lovande ut, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

   Byggnadsnämndens möte den 15 juni börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen.

   Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

   Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

   Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

   Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

   Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

   Ämnen

   Regioner

   Västerås stad
   Stadshuset, Fiskartorgsentrén
   721 87 Västerås