Följ Västerås stad

Godkänt betyg för Västerås grundskolor

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2007 13:36 CEST

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sammanställt resultat från grundskolan 2006 i en nationell jämförelse mellan kommunerna. Västerås stads grundskolor får i denna undersökning betyget godkänd.

Västerås grundskolor faller ut i mittengruppen i en jämförelse mellan kommunerna. Men resultaten i Västerås grundskolor har stadigt förbättrats sedan 2003. Ett stort arbete i skolorna ligger bakom den positiva utvecklingen.

- Resultatet i SKL:s jämförelse kanske kan ses som nöjaktigt, men ambitionsnivån för Västerås stad är att höja varje mätt resultat så att Västerås når snittet i landet. Men det är en hög målsättning som skulle placera Västerås bland toppkommunerna när det gäller större städer, säger Eva Cederberg, biträdande direktör för pedagogiska nämndernas stab.

En faktor som troligtvis drar ner Västerås genomsnittssiffra är att inte lika många elever når de höga betygen i Västerås, något som stadens egna utvärderingar också visat.

- Grundskolorna i Västerås visar goda resultat på de nationella proven och det indikerar att Västerås inte har en större avvikelse i betygsättningen än andra kommuner. Tvärtom är resultaten tecken på att det finns utrymme för förbättringar även när det gäller betygen. Värt att notera är också att Västerås har bland de lägsta kostnaderna i landet för skolan och får i förhållande till insatta resurser goda resultat, säger Eva Cederberg.

Nettokostnaden per grundskoleelev i Västerås stad är 64 612 kronor. Lärartätheten i Västerås grundskolor är 12,9 elever per lärare.

- Tyvärr är lärartätheten låg, men siffran omfattar inte all skolpersonal. Förskollärare och fritidspedagoger är inte medräknade. Västerås stad har under året satsat stort på att öka personaltätheten inom förskolan, säger Eva Cederberg.