Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Godkänd kontroll av "take away" matlådor

Allt fler restauranger och butiker erbjuder sina kunder möjligheten att ta med sig färdig mat. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har precis avslutat en undersökning av matlådor i plast för att se om de är lämpliga för just livsmedel.

Och det är ett positivt resultat. Ett fyrtiotal verksamheter i Västerås, restauranger och butiker som har försäljning av mat, har fått sina förpackningar kontrollerade.

– Samtliga har säkra och lämpliga platsförpackningar för hämtmat. Vi har även tittat på varifrån förpackningarna köps in och även där är resultatet positivt, säger Marcelo Cardoso Plaza, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Västerås stad.

Det är förpackningar av plast som undersökts. Plasten i sig är ofarlig men för att göra plasten mjuk tillsätts olika kemikalier. De verksamheter som ingått i undersökningen köper sina förpackningar från säkra leverantörer. Förpackningarna är tillverkade så att de inte ska släppa ifrån sig kemikalier.

Marcelo Cardoso Plaza poängterar att det inte går att dra några vidare slutsatser av undersökningen då den omfattar ett fåtal livsmedelföretag och endast matförpackningar av plast. Men resultatet visar ändå en medvetenhet hos livsmedelsföretagarna om vikten av rätt förpackning för transport av mat, varm eller kall.

– Som konsument är det bra att tänka på vad en förpackning är gjord för att innehålla. En glassburk i plast är ju till exempel inte gjord för varm mat. Det bästa är att titta på förpackningen när man köper färdig mat. Finns symbolerna ”glas och gaffel” på förpackningen är den godkänd för livsmedel. Dessutom bör ”engångsförpackningar” i plast inte återanvändas, förklarar Marcelo Cardoso Plaza.

För mer information

Marcelo Cardoso Plaza, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 13 47

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås