Följ Västerås stad

Gäddeholm får småbåtshamn och badplats

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2012 11:22 CEST

Vid sitt sammanträde den 19 april fattade Fastighetsnämnden beslut om att genomföra utbyggnaden av Gäddeholms småbåtshamn samt att anlägga en badplats.

Småbåtshamnen byggs ut i flera etapper. I den första etappen förses småbåtshamnen med en pir bestående av schaktmassor från husbyggnation och ledningsarbeten samt kompletteras med en flytande pir. Småbåtshamnen är avsedd för cirka 150-160 småbåtar.

Den blivande badplatsen kommer att bestå av grönytor för aktivitet, en liten lekplats för de yngsta, en enkel omklädningsombyggnad med toaletter och en sandstrand med brygga.

Byggstarten är planerad till september och bygget beräknas vara färdigt till midsommar 2013.


För mer information
Jazmin Pettersson (S), ordförande Fastighetsnämnden, telefon 0738-37 24 10
Ulf Edvardsson, projektledare, Fastighetskontoret, telefon 0765-69 05 36