Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gäddeholm får småbåtshamn och badplats

Vid sitt sammanträde den 19 april fattade Fastighetsnämnden beslut om att genomföra utbyggnaden av Gäddeholms småbåtshamn samt att anlägga en badplats.

Småbåtshamnen byggs ut i flera etapper. I den första etappen förses småbåtshamnen med en pir bestående av schaktmassor från husbyggnation och ledningsarbeten samt kompletteras med en flytande pir. Småbåtshamnen är avsedd för cirka 150-160 småbåtar.

Den blivande badplatsen kommer att bestå av grönytor för aktivitet, en liten lekplats för de yngsta, en enkel omklädningsombyggnad med toaletter och en sandstrand med brygga.

Byggstarten är planerad till september och bygget beräknas vara färdigt till midsommar 2013.


För mer information
Jazmin Pettersson (S), ordförande Fastighetsnämnden, telefon 0738-37 24 10
Ulf Edvardsson, projektledare, Fastighetskontoret, telefon 0765-69 05 36

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås