Följ Västerås stad

Gäddeholm byggs ut med 500 bostäder, skola och förskola – beslut om samråd samt beslut om ny mark för näringslivets utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2020 16:01 CEST

På torsdagens byggnadsnämnd väntas beslut om samråd för planen som visar hur nya byggnadsetappen på Gäddeholm kan se ut – etapp 3. Den nya detaljplanen innebär cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola. Samråd betyder att staden på olika sätt samlar in synpunkter på planen.

–Nu skapar vi nya möjligheter för fler att bo i den attraktiva miljön i Gäddeholm med närhet till herrgårdens kulturlandskap och Mälarens fina möjligheter till bad och båtliv. Den nya bebyggelsen kommer också att ge bättre underlag för att bygga upp den service som behövs för alla som bor och kommer att bo där, säger Jonas Cronert, byggnadsnämndens vice ordförande.

Ytterligare två detaljplaner ska tas upp på nämnden. Båda ger förutsättningar för att skapa mer mark för näringslivets behov. Det ena är ett nytt område vid E 18 nära avfarten mot Irsta och Anundshög. Det andra är en utbyggnad av verksamhetsområdet Tunbytorp vid Nyängsleden.

–Det finns ett stort intresse för nya verksamhetsområden i Västerås. Både från växande företag som redan finns här och från nya företag som vill etablera sig. Företagsutvecklingen skapar nya arbetstillfällen, en mycket angelägen fråga för Västerås i dagsläget, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås.

Byggnadsnämnden väntas också ta beslut om att detaljplanen för Svanå ska skickas på granskning. Planen innebär att det blir möjligt att komplettera herrgårdsmiljön med nya byggnader för till exempel skola, konferens och övernattning. Den gör det också möjligt att bygga cirka 70 nya bostäder. Det är något mindre än i den ursprungliga planen eftersom vi har tagit hänsyn till de synpunkter som kom in under samrådet.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis 1-2 år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Byggnadsnämndens möte den 22 oktober börjar klockan 13.00 och är på Aros Congress Center, sal 302.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Jonas Cronert, Vice ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 11 25, e-post: jonas.cronert@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post carl.arno@vasteras.se

Mer information: Johanna Ljung, kommunikatör, telefon 021-39 88 95, e-post: johanna.ljung@vasteras.se