Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gaborone besöker Västerås och Nybyggeskolan i projektsamarbete om återvinning

Torsdagen den 13 oktober får Nybyggeskolan besök av Gabarone stad, Botswana.

Besöket är en del av ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad, VafabMiljö och Gaborone stad. I senare skeden av projektet planerar vi för att elever från Nybyggeskolan ska kunna delta i utbyten och diskutera konsumtion, återanvändning och återvinning både här och i Gaborone. Projektet är finansierat med medel från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).

”Vi känner att detta är ett sätt både att motivera elever att bidra i demokratiska former samtidigt som projektet blir ett sätt att visa våra elever att vi tror på dem”, säger Liselott Sjölund, rektor på Nybyggeskolan.

Media är välkomna att ställa frågor till projektdeltagare och personal kl 11.30.

Under besöket från Gaborone, som pågår under veckan, kommer vi också besöka Kulturbanken, Fritidsbanken, IKEAs Second hand och Återbygget för att höra om deras arbete med att återanvända och återvinna material.

Bakgrund till projektet

Västerås stad och Gaborone stad i Botswana har haft ett kommunalt partnerskap sedan år 2013. Ökad medvetenhet och involvering av olika grupper har varit avgörande i våra projekt om hur vi ska hantera avfall på olika sätt. Nu vill vi ta detta ett steg längre och titta förebyggande på hur olika grupper påverkar samhället och behöver involveras utifrån de globala hållbarhetsmålen och EU:s avfallshierarki (förebygga konsumtion, återanvända, återvinna material, återvinna energi och deponera). Vi kommer behöva närma oss varje grupp på olika sätt med information, utbildning och kritiska faktorer. Vi behöver bli mer hållbara och minska konsumtion, återanvända saker och återvinna material i både Gaborone och Västerås. Några grupper som vi kommer jobba med i partnerskapet är ungdomar, föreningar och näringslivet.

Mer information:

Karolina Swierczek, projektledare Västerås stad

karolina.swierczek@vasteras.se

021 – 39 31 15

Liselott Sjölund, rektor Nybyggeskolan

liselott.sjolund@vasteras.se

021 – 39 77 23

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås