Följ Västerås stad

Funktioner för nya resecentrum presenterat

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2013 15:48 CEST

Nu har Målbild resecentrum presenterats för kommunstyrelsen. Målbilden visar vilka funktioner och kvaliteter som Västerås nya resecentrum ska innehålla för att skapa trivsel och trygghet.  

Målbilden visar också vad som behövs för att underlätta det kollektiva resandet och bli en trivsam plats som är väl integrerat i staden och har en stark egen gestaltning. Målbilden har arbetats fram i ett samarbete med Västerås stad, Jernhusen, Klövern, Trafikverket och Regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Syftet med målbilden är att uttrycka alla de funktioner och kvaliteter som dagens och morgondagens resenärer, västeråsare och besökare eftersträvar. Målbilden fungerar nu som ett underlag för att ta fram den detaljerade planen för området.

–  Ett viktigt mål med resecentrum är att det ska klara förväntade resandeökningar fram till 2050, men även vara utvecklingsbart och föränderligt efter 2050, säger Patrizia Strandman, projektledare 3B.

Det som sker i nästa steg är att två oberoende arkitektteam lämnar in sina förslag. De samverkande parterna tar ställning till dessa och en detaljplan arbetas fram. Preliminär byggstart för etapp 1 är 2016.

Mer information:
Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg, projektledare 3B, 021-39 24 54
Henrik Gidmark, affärsutvecklare Jernhusen,  0734-13 32 44
henrik.gidmark@jernhusen.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad