Följ Västerås stad

Fortsatt stabil ekonomi i Västerås stad

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2020 10:00 CET

Fortsatt stabil ekonomi i Västerås stad

2019 års resultat för Västerås stad visar preliminärt på ett överskott om 529 mnkr. Det framgår av bokslutskommunikén.

-Västerås vill göra fortsatta satsningar i skola och omsorg. Då krävs att vi har en stark ekonomi, vilket bokslutet visar på att vi har.Överskott behövs för att finansiera de stora investeringar vi står inför, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Den främsta anledningen till att resultatet överstiger budgeterad nivå är värdeökning av finansiella tillgångar med 187 mnkr. Exklusive dessa är resultatet 342 mnkr och i nivå med 2018.

Verksamhetens resultat är positivt med 105 mnkr och är i nivå med budget. Utöver detta finns realisationsvinster på 112 mnkr och exploateringsöverskott med 88 mnkr totalt 200 mnkr.

-Överskottet om 529 mnkr innebär att vi stärker ekonomin, men det finns utmaningar med bland annat underskott inom individ- och familjeomsorgen. Utmaningarna som finns framåt kräver att vi har ordning och reda på ekonomin, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör Västerås stad.

Notera att resultaten är preliminära och att de inte har reviderats.

Bokslutskommunikén bifogas.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 021-39 12 62

Anette Ömossa, ekonomidirektör Västerås stad 021-39 00 17

Om bokslutskommunikén:

Bokslutskommunikén är en redovisning av bokslutet utifrån ett övergripande finansiellt perspektiv med fokus på ekonomiskt resultat och budgetavvikelser. Analyser och uppföljning av nämnder och styrelsers verksamheter kommer att utvecklas mer i Västerås stads årsredovisning.

Bifogade filer

Word-dokument