Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt satsning på Romane Droma

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om att permanenta projektet Romane Droma. Syftet med projektet har varit att integrera romer i det svenska samhället och förbereda romer för arbete på den svenska arbetsmarknaden. Det framgångsrika projektet blir nu ordinarie verksamhet.

 Projektet Romane Droma har lärt oss väldigt mycket, därför är det viktigt att fortsätta satsa på verksamheten. I genomsnitt har projektet haft 20 deltagare per månad under projekttiden, där flera deltagare har studerat och fått jobb via projektet, säger Anders Teljebäck, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Verksamheten Romane Droma ska integreras och bli ett resursteam inom verksamhetsområdet AMA Arbetsmarknad i AMA:s lokaler, för att på ett naturligt sätt skapa interaktion med övriga medborgare i samhället. Två personer ska anställas som vägledare. Dessa personer ska fungera som sammanhållande för romernas utveckling och integration och också vara garanter för att romer får möjlighet att delta i övrig verksamhet.

För att nå romer som grupp ska också två så kallade brobryggare anställas med statsbidrag i samverkan med Arbetsförmedlingen. Dessa personer ska ha romsk kulturkompetens. Vägledare och brobryggare ska även upparbeta kontakter med skolan för att hitta former för att stödja romska barn och ungdomar samt deras föräldrar i syfte att fullfölja skolgången.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden satsar tillsammans med individ- och familjenämnden cirka 2 miljoner kronor per år på verksamheten.

För mer information, kontakta:
Anders Teljebäck, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, 021-39 12 62

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås