Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt samverkan mellan de fyra västra mälardalskommunerna

Under måndagen den 18 mars träffades kommunstyrelserna i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås för att fortsätta arbetet med att utveckla samarbetet mellan de fyra kommunerna.

I augusti 2012 inleddes samarbetet i Strängnäs och följs upp med ett nytt, där Västerås den här gången står för värdskapet.

– Syftet är att stärka de västra delarna av Stockholm-Mälarregionen. Mötet i Strängnäs visade på vilka möjligheter ett sådant här samarbete har och gav mersmak, säger Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

– Vi är en del av de viktigaste tillväxtregionerna i Skandinavien. En fördjupad samverkan i gemensamma frågor leder till kraftsamling för såväl våra fyra kommuner som för regionen i sin helhet.

Efter en rundtur där Västerås stad visade några av de mest intressanta stadsbyggnadsprojekten som pågår, var det dags för själva kommunstyrelsesammanträdet på Mälardalens Högskola. Mötet inleddes med en kort lägesrapport från respektive kommun.

Rektor Karin Röding berättade därefter bland annat om Samhällskontraktet, ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola.

På mötet i Strängnäs förra året identifierades ett antal prioriterade infrastrukturprojekt. En arbetsgrupp har sedan dess arbetat vidare och rapporterade från det arbetet. Det handlar bland annat om järnvägsfrågor samt åtgärder i Västerås hamn.

Rapport lämnades även från arbetet med ett antal föreslagna samverkanområden som exempelvis att arbeta med vårt gemensamma vatten – Mälaren.

Dagen avslutades med en genomgång av den avsiktsförklaring som blir den plattform som samarbetet mellan kommunerna tar avstamp ifrån. Diskussionen utmynnade i ett fortsatt arbete med att slutföra innehåll och formulering i avsiktsförklaringen, innan den sjösätts.

– Det är viktigt att formuleringarna blir skarpa så att syftet och nyttan med vårt samarbete blir tydligt för alla, säger Ulla Persson.

Pressbild finns att ladda ned under relaterade bilder.


För mer information:
Ulla Persson, kommunstyrelsen ordförande, Västerås stad, 021-39 22 22
Bo Dahllöf, stadsdirektör, Västerås stad, 021-39 11 04

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås