Följ Västerås stad

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens sediment

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 09:26 CEST

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens bottensediment den 29-31 maj.

Mälaren är Sveriges mest ”tätbefolkade” sjö och används som dricksvattentäkt för nästan två miljoner människor. Befolkningen runt Mälaren ökar stadigt, inte minst i Västerås, och behovet av rent vatten ökar. Västeråsfjärden har under årundraden påverkats av utsläpp och industrier. Det är därför viktigt att undersöka situationen på bottnarna utanför Västerås.

Forskningsfartyget R/V Sunbeam, som är en seglande engelsk kutter, kommer under perioden 29-31 maj att arbeta i Västeråsfjärden för att undersöka föroreningar i Västeråsfjärdens sediment (bottenslam).

Under hösten 2011 genomfördes en undersökning av fjärdens sedimentförhållanden med hjälp av sedimentprovtagning och sonarkartering. Sonarkarteringen ger en ytriktig ”flyg­bild” över fördelningar mellan olika bottentyper.

Utifrån de inledande undersökningarna genomförs nu fältprovtagning och kemiska analyser av sediment som finns i ackumulationsbottnar. Undersökningen syftar till att ta reda på om och hur förorenade bottnarna är på olika platser, hur föroreningar har spridits och om det finns risk att föroreningar fortfarande sprids.

Undersökningarna, som genomförs av JP Sedimentkonsult HB under ledning av professor Per Jonsson, är ett samverkansprojekt mellan förvaltningar och bolag inom Västerås stad samt Länsstyrelsen.


För mer information kontakta:

Anna Kruger, Västerås stad, anna.kruger@vasteras.se, 021-39 19 87