Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förslag om att 43 miljoner avsätts för att transportera bort avfall från Skultunatippen

Västerås stads kommunstyrelse fattade på torsdagen 29 september beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att 43 miljoner kronor ska avsättas för att transportera bort och ta hand om avfall från fastigheten Västerås Kvarnbacka 3:1, mer känt som Skultunatippen.

Miljö- och konsumentnämnden har utifrån aktuella utredningar gjort bedömningen att avfallet behöver transporteras bort.

- Genom att ta bort avfallshögarna och balarna anser vi i nämnden att risken för spridning av föroreningar till grundvattnet minskar väsentligt. Dessutom tas risken för brand bort, säger Anna Thunell (MP), ordförande Miljö- och konsumentnämnden.

-Vi ser inget annat alternativ i nuläget än att vi kliver in och ser till avfallet tas bort från Skultuna. Den riskbedömning som gjorts visar att det inte går att utesluta oacceptabla risker om avfallet lämnas utan åtgärd på obestämd tid, och de riskerna kan vi absolut inte utsätta Skultunaborna för, säger Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen fattade på torsdagen beslut om att föreslå att Kommunfullmäktige fattar beslut om att Västerås stad avsätter 43 miljoner kronor. Det är dock inte formellt beslutat att Västerås stad kommer att transportera bort avfallet; Miljö- och konsumentnämnden fattar på fredagen den 30 september det formella beslutet om att ge in en ansökan till Kronofogdemyndigheten om verkställighet enligt utsökningsbalken av nämndens beslut från den 24 november 2020.

Miljö- och konsumentnämnden har förelagt NM Trading & Transport ABs konkursbo att transportera bort och ta hand om det avfall som finns inom fastigheten. Konkursförvaltaren har dock meddelat nämnden att det inte finns några medel för att ta bort avfallet. Naturvårdsverket meddelade den 30 maj 2022 att det inte finns förutsättningar för statligt stöd utifrån resultatet av dessa utredningar. Kostnaderna för borttransportering av avfall bedöms kunna uppgå till 43 miljoner kronor för Västerås stad baserat på beräkningar från VafabMiljö och erfarenheter från liknande hantering i Botkyrka. Kostnaden är svårbedömd och kan bli både högre och lägre än de beräkningar som genomförts.

Kontaktpersoner för media:

Anna Thunell (MP), ordförande Miljö- och konsumentnämnden 021-39 13 94

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande 070-465 32 31

Marianne Lidman Hägnesten, direktör Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 021- 39 13 75

Bakgrund och fakta

NM Trading & Transport AB har mellan åren 2018 till och med 2020 bedrivit verksamhet med sortering, lagring och behandling av bygg- och rivningsavfall på fastigheten Kvarnbacka 3:1. Bolaget var även fastighetsägare till Kvarnbacka 3:1. När bolaget försattes i konkurs lagrades cirka 25 000 ton avfall i olika högar och cirka 1 900 ton avfall i plastbalar. Fastigheten ägs för närvarande av NM Trading & Transport AB:s konkursbo.

Det har framkommit i en översiktlig riskutredning att avfallshögarna på fastigheten innehåller olika föroreningar som följer med regnvattnet ner i marken och till slut når yt- och grundvattnet, vilket medför att så kallat lakvatten uppstår. Ju längre avfallet ligger oskyddat från nederbörd desto mer föroreningar följer med till yt- och grundvatten över tid. Prover som har tagits i avfallshögarna och i grundvattnet visar att det finns föroreningar som bromerade flamskyddsmedel, PCB, PFAS och ftalater. Vissa av dessa ämnen är extremt svårnedbrytbara.

Västerås stad har inte per automatik någon skyldighet att omhänderta eller hantera herrelösa fastigheter. Däremot kan förhållandena på fastigheten medföra att till exempel räddningstjänsten tvingas att agera för att förebygga en olycka eller liknande – det har dock inte ännu inträffat något sådant förhållande. Västerås stad har till och med september 2022 kostnader på knappt en miljon kronor för utredning och hanteringen av det avfall som lagras på fastigheten Västerås Kvarnbacka 3:1.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås