Följ Västerås stad

​Förlängt stöd till Västerås näringsliv

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2020 12:15 CEST

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade på torsdagen att förlänga stödpaketet till näringslivet i Västerås. Det innebär fortsatt sänkta parkeringsavgifter i centrum, slopade avgifter för uteserveringar och hyresreducering för torghandel. Dessutom avsätts extrapengar för ogräsbekämpning i city och framkomlighetsbeskärning längs gång- och cykelvägar.

Kommunstyrelsen beslutade dagen före att anslå drygt 2,6 miljoner kronor till tekniska nämnden för att kunna genomföra åtgärderna.

Sänkt parkeringsavgift i Västerås city de två första timmarna.
För att underlätta för cityhandeln blir det fortsatt lågt pris för parkering i röd zon. Priset är 1 krona per timme under de två första timmarna. Därefter gäller normal taxa, 30 kronor per timme. Den låga parkeringsavgiften gäller till den 31 oktober. 


Priset gäller endast vid betalning via Easypark-appen
Den låga avgiften gäller endast vid betalning med mobilen, inte med kort eller mynt.


Slopade avgifter för uteserveringar och försäljning utanför butik
Fram till årsskiftet tar inte Västerås stad ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar och försäljning utanför butik. Syftet är att möjliggöra större och fler ytor för uteserveringar och möjligheter för butiker att ha försäljning utomhus.

Hyresreducering för torghandel
Fram till årsskiftet betalar torghandlare endast halva hyran.


Mer pengar till ogräsbekämpning och framkomlighetsbeskärning
Med anledning av ökad cykling och fler gångtrafikanter sätts 400 000 kronor av till extra ogräsbekämpning i city och framkomlighetsbeskärning längs gång- och cykelvägnätet.


Stor enighet bakom beslutet
Besluten togs i full enighet i tekniska nämndens arbetsutskott. Anna Thunell (MP) ordförande i tekniska nämnden och kommunalråd säger:

-Jag är glad över att vi i tekniska nämnden och staden återigen kan stå enade i beslutet. De små företagarna i city, oavsett om de är handlare i city eller torghandlare har en fortsatt svår situation. Jag är även väldigt glad över satsningen på framkomlighetsåtgärderna på våra gång- och cykelbanor. Detta kommer verkligen underlätta för alla som väljer att gå och cykla för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Våra cykelvägar kommer bli både bättre och tryggare tack vare denna satsning.

Anna Hård af Segerstad (M) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden och oppositionsråd, stämmer in:

– En kraftig sänkning av parkeringsavgiften har visat sig mycket uppskattat när fler uppmanas att inte åka kollektivt. Det har lett till att fler vågar ta bilen ner till city och göra ärenden. Torghandeln är omtyckt, skapar liv och rörelse i vår stad och nu får de reducering. Vi gör dessutom en extra insats på bekämpning av ogräs och sly.

Maria Fors, VD för Västerås Citysamverkan säger:

-Pandemin är inte över ännu och vi är glada att politiken i Västerås är lyhörd och agerar eftersom vi har fortsatta utmaningar. Det här visar att vi alla jobbar tillsammans mot samma mål och det skapar energi och motivation hos näringslivet som varje dag finns till för våra invånare och besökare.

Fortsatt viktigt att förhindra smittspridning
Visa hänsyn och omtanke. Håll avstånd både inomhus och utomhus och stanna hemma om du känner dig sjuk.

För mer information

Anna Thunell (MP)
Ordförande i tekniska nämnden och kommunalråd
0735-80 81 45

Anna Hård af Segerstad (M)
2:e vice ordförande i tekniska nämnden och oppositionsråd
0765-69 02 49

Maria Fors
VD Västerås Citysamverkan
0705-32 53 30