Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler lärplattor i förskolorna i Västerås

Nu inför vi lärplattor på alla våra kommunala förskolor i Västerås. I förskolan läggs grunden för barnens livslånga lärande. Därför utvecklar vi hela tiden våra arbetssätt och för in nya pedagogiska verktyg så att barnen får möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter inför framtiden.

Under 2012 pågick ett projekt på åtta av våra kommunala förskolor i Västerås, där medarbetarna på förskolorna skulle undersöka om lärplattan skulle kunna fungera som ett bra, pedagogiskt och användarvänligt verktyg och om den stimulerar barnens lek och lärande. Resultatet blev positivt och visade att medarbetarna ser lärplattan som ett bra pedagogiskt verktyg som kan bidra till att uppnå de olika delarna i förskolans läroplan. Lärplattan är även ett bra dokumentationsverktyg.

– Vi ser lärplattan som ett kompletterande pedagogiskt verktyg i förskolan, ett verktyg som kan hjälpa till att skapa nya sätt att stimulera barnens lärande och utveckling på ett lustfyllt sätt. Vi kommer förstås självklart även i fortsättningen måla, bygga med klossar, läsa sagor och använda traditionella material och verktyg, säger Yvonne Carehag Gustafsson, verksamhetschef för förskolan.

Nu under våren har utrullningen av lärplattor varit i full gång inom de kommunala förskolorna och arbetet med att börja använda det nya verktyget har fungerat väldigt bra med hjälp av engagerade medarbetare och en IKT-mentor som är till för att stödja förskolorna i detta arbete. IKT-mentorn Fredrik Söderlund genomför bland annat uppstartsträffar med förskolornas så kallade inspiratörer, deltar på arbetsplatsträffar på förskolorna och håller även uppskattade workshops med barn och medarbetare på förskolorna.

Sista utrullningen sker i september och nu återstår bara ett fåtal förskolor som inte fått sina lärplattor.

IKTstår för informations- och kommunikationsteknik.
 


Vill du veta mer eller komma i kontakt med någon av de förskolor som arbetar med lärplattorna, kontakta:
Majja Neverland, utvecklingsledare förskolan, 021-39 12 35
Fredrik Söderlund, IKT-mentor och specialpedagog inom förskolan, fredrik.soderlund@skola.vasteras.se
Yvonne Carehag Gustafsson, verksamhetschef för de kommunala förskolorna, 021-39 18 28

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås