Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler gode män till Västerås stad

Överförmyndarenheten inom Västerås stad lanserar i dagarna sin kampanj ”för behov som berör.” Målet är att locka fler att bli gode män.

-Det är många i samhället som behöver hjälp, till exempel med att kontakta myndigheter, se till att de får rätt vård eller hjälp att betala räkningar. Genom att bli god man kan du spela en viktig roll i dessa människors liv, säger Fredrik Eriksson, jurist vid Överförmyndarenheten.

Kampanjen, som syns på bussar i Västerås, på digitalskyltar och på sociala media handlar om att de cirka 700 gode män som finns i dag ska bli fler. 1 400 personer i Västerås har god man men fler har behov:

-De så kallade huvudmän som i dagsläget har rätt till en god man och som står på kö för detta är cirka 80 personer, säger Fredrik Eriksson.

Anledningen till ett hjälpbehov varierar, menar han:

-Det handlar ju om att många personer i samhället behöver någon som kan tillvarata deras intressen. Hjälpbehovet kan bero på olika former av psykiska funktionsnedsättningar, personlighetsstörningar, missbruk eller hög ålder.

”Viktig social del”

Kampanjens budskap är ”god man – för behov som berör” och tar upp exempel som att se till att hyran blir betald, att boka tandläkartiden eller mellanmänskligt småprat.

-Den sociala delen är viktig. Vi söker dem som vill hjälpa andra människor. Visst är en stor del av uppdraget rent administrativ men även att finnas där som medmänniska och vara lyhörd för att veta vad som ska skrivas upp på att göra-listan, säger Fredrik Eriksson.

Kampanjen pågår till början av april och återkommer därefter inför sommaren i samband med Cityfestivalen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås