Gå direkt till innehåll
Finnslätten behöver utvecklas för att kunna möta framtidens företag och medarbetare. Illustration över Campustorget av Tovatt Architects & Planners.
Finnslätten behöver utvecklas för att kunna möta framtidens företag och medarbetare. Illustration över Campustorget av Tovatt Architects & Planners.

Pressmeddelande -

Finnslättens framtid på torsdagens byggnadsnämnd

På torsdag väntas byggnadsnämnden besluta att godkänna planprogrammet för Finnslätten. Dessutom väntas beslut om samråd för ytterligare en detaljplan på Öster Mälarstrand, och beslut om granskning för en detaljplan i Barkarö med cirka 115 nya bostäder.

Planprogrammet för Finnslätten visar en övergripande och hållbar plan för att utveckla området till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare. Varje vecka åker tusentals människor till sina arbeten på Finnslätten och området behöver växa med nya verksamhetslokaler, service, restauranger, mötesplatser, parker skolor och boenden.

– Utvecklingen av Finnslätten är en viktig pusselbit för att bygga vidare på Västerås som Sveriges energihuvudstad. Planprogrammet, som sattes igång efter ett initiativ från de företag som är verksamma på platsen, är ett resultat av ett kreativt samarbete mellan dessa företag och staden, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Öster Mälarstrand
Detaljplanen för den del av Öster Mälarstrand som nu är aktuell visar hur området kan växa med cirka 875 nya lägenheter, kontor, två förskolor, verksamheter och två nya busshållplatser. En stor del av träden och naturmarken i området bevaras, och nya grönområden planeras. Nu väntar samråd vilket betyder att de som är berörda av planen kan komma med synpunkter.

–Detaljplanen för Regattan och Kryssen ligger på båda sidor av Regattagatan i ett mycket fint läge i direkt anslutning till övriga delar av Öster Mälarstrand. Området har både fin natur och kulturhistorisk bebyggelse som kan bevaras och utgöra stommen i en hållbar utveckling av några attraktiva blandstadskvarter, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Barkarö
Detaljplanen för Barkarö visar hur en del av södra Barkarö kan växa med ungefär 115 nya bostäder – cirka 70 i flerbostadshus och cirka 45 i småhus som villor, rad-, kedje- och parhus. Området består i nuläget främst av skogsområden samt mindre partier med öppen mark.

Under samrådet kom många synpunkter, och med hänsyn till dem har en del ändringar gjorts. Bland annat har ytan som ska bebyggas minskat. I det första förslaget planerades även punkthus i tre till fyra våningar och i den nya planen föreslås rektangulära hus i som mest tre våningar.

–Det är angeläget att stärka våra serviceorter med ett varierat bostadsutbud. Genom att fler ges möjlighet att flytta till Barkarö kan möjligheterna att utveckla service öka. Planen visar hur området kan växa samtidigt som dess karaktär bevaras, säger Monica Stolpe Nordin.

Nu väntas det bearbetade förslaget för Barkarö skickas på granskning.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. De skriftliga synpunkter som kommer in sammanställs och utvärderas vilket kan leda till att detaljplanen ändras innan den skickas ut på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Här kan du läsa mer om Finnslätten.

Byggnadsnämndens möte den 18 februari börjar klockan 13.00- 15.45 med en digitalt beredande del. 16.30 samlas ledamöterna i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset för den beslutande delen.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för intervju eller kommentar?

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås