Gå direkt till innehåll
På byggnadsnämnden väntas beslut om samråd för en detaljplan över den första etappen i Sätra. Illustration: Towatt Architects & Planners, Mandaworks AB
På byggnadsnämnden väntas beslut om samråd för en detaljplan över den första etappen i Sätra. Illustration: Towatt Architects & Planners, Mandaworks AB

Pressmeddelande -

Finnslätten och Sätra – beslut om två av Västerås viktigaste utvecklingsområden

På byggnadsnämnden onsdag 10 juni kommer två starka utvecklingsprojekt inom Västerås tätort upp på agendan – Finnslätten och Sätra.

För Finnslätten finns nu ett planprogram färdigt för beslut om samråd. Syftet med planprogrammet är att klarlägga hur Finnslätten kan utvecklas till en attraktiv stadsdel för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare.

Planprogrammet är en följd av ett omfattande visionsarbete om Finnslättens utveckling som har drivits av företagen i området tillsammans med staden och Mälardalens högskola. Utgångspunkten för visionen är att ”Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service.

 Finnslätten är en av de viktigaste och mest spännande stadsbyggnadsfrågorna i Västerås just nu. Företagens drivkraft, en vilja att samarbeta och utvecklas har gett en visionär men också verklighetsbaserad bild av Finnslättens framtid som jag har stor tilltro till och verkligen vill se genomföras. Med detta planprogram vill vi tillsammans med näringslivet sätta ännu mera ljus på Västerås som en av de mest spännande kommunerna att etablera sig på för att vara med och bygga framtiden, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

Planprogrammet ger en samlad bild av områdets fysiska utveckling och är ute för ett helt digitalt samråd från slutet av juni till den 18 september. Under ett samråd kan alla som är berörda lämna synpunkter, tankar och idéer. Samrådets målgrupp är både verksamheterna på Finnslätten och västeråsarna i allmänhet.

Sätra är en helt ny stadsdel. Kommunfullmäktige antog nyligen en översiktlig plan för Sätra med höga målsättningar om hållbar stadsbyggnad. I Sätra ”ska det vara lätt att leva hållbart”. Nu ska stadsdelen genomföras och det är dags för beslut om samråd för en detaljplan över den första etappen. Tyngdpunkten i området är bostäder men grönområden, skolor, äldreboende, idrottshall, mötesplatser och lokaler för centrumändamål har också en viktig roll för hållbarheten. Planen tittar på möjligheten att bygga cirka 1100 nya bostäder i blandade former – flerbostadshus, kedjehus, radhus, parhus, samt friliggande en- och tvåbostadshus.

 Sätra kan bli en nationell och kanske även internationell förebild för hur man kan planera för hållbar utveckling i en ny stadsdel. Här kommer många av de faktorer som ger hållbarhet, som man ofta bara diskuterar, att bli genomförda, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Detaljplanen för Sätra etapp 1 kommer att finnas för samråd från 26 juni till 7 september.

Byggnadsnämndens möte den 10 juni börjar klockan 08.00 och pågår till 12.00 i Fullmäktigesalen i Stadshuset i Västerås.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, e-post: monica.stolpe.nordin@vasteras.se
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, e-post: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, e-post: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås