Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Får fixar fint på Elba

För första gången på mycket länge kommer det att gå djur på bete på Elba. Syftet är bland annat att skapa en ljusare och mer upplevelserik skog.

Under någon månad kommer tio får att gå på bete på Elba som ett led i det naturvårdsarbete som påbörjades i vintras. Då röjdes stigarna och en hel del gran avverkades. Nu fortsätter arbetet med att låta fåren beta sly på ön.

Syftet med naturvårdsarbetet är att öppna Elba för att skapa en ljusare och mer upplevelserik skog. I och med att fåren betar ner sly och högvuxen vegetation ökar möjligheten för en ökad artrikedom hos till exempel blommor och insekter.

Fåren kommer att vara i två hagar som de flyttas emellan. Hagarna som finns mitt på ön är instängslade så det är ingen risk för flanörer att plötsligt träffa på får på stigarna.

Däremot uppmanas besökarna på Elba att inte mata eller klappa de fyrbenta slyröjarna.

För mer information:

Liv Lötberg, biolog, Tekniska nämndens stab

021-39 24 38

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås