Följ Västerås stad

Europeiskt partnermöte om skadliga ämnen

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2020 15:48 CET

Västerås stad står som värd när deltagarna i NonHazCity, ett EU-finansierat projekt som handlar om hur städer kan bli mer kemikaliesmarta, träffas den 4-5 februari.

– Vi är väldigt glada över att hälsa deltagarna välkomna till Västerås och dela sina erfarenheter om hur vi ska ta vårt kemikaliearbete till nästa nivå, säger Anna Thunell, kommunalråd, som kommer att öppna mötet.

Deltagarna, ett trettiotal, kommer från kommuner, avloppsreningsverk, universitet och miljöorganisationer runt Östersjön. Alla deltagare har som mål att minska utsläppen, användningen och exponeringen för skadliga ämnen i sina städer. Syftet är att Östersjöns omkringliggande städer och länder ska få konkreta verktyg för att minska utsläppen av skadliga ämnen.

NonHazCity började redan 2016 med fokus på att alla länder skulle ta fram en egen kemikaliehandlingsplan. Västerås stad hade redan en handlingsplan så istället genomfördes flera av de åtgärder som fanns i handlingsplanen. Bland annat arbetade staden på att minska skadliga ämnen i barns vardagsmiljö. Stadens förskolor fick hjälp med att rensa ut och ersätta varor och produkter som innehåller skadliga ämnen. Ett annat projekt som genomfördes var Kemikaliesmarta hem, där fem familjer fick hjälp med att rensa ut skadliga ämnen i sin bostad. Dessutom påbörjades ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för Västerås stads upphandling.

- Nu 2020 går NonHazCity in i steg två där vi går vidare och utvecklar de metoder vi använde tidigare. Vi ska utveckla och lansera en app som kan användas av privatpersoner som vill kunna välja mindre skadliga ämnen till sina hem. Vi utvecklar också riktlinjerna för grön offentlig uphandling som ställer kemikaliekrav på upphandlingen inom Västerås stad, säger Susanna Grystad, kemikaliesamordnare.

I samband med partnermötet i Västerås kommer deltagare från Tyskland att besöka och checka av vilka skadliga ämnen som finns i några av kontorsrummen i stadsledningens korridor. Resultatet av genomgången kommer att redovisas under partnermötet.

För mer information:
Susanna Grystad, kemikaliesamordnare, 021-39 13 20