Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett flertal hemtjänstkunder har drabbats av störningar

Sen februari månad har ett flertal av Vård och Omsorgs hemtjänstkunder haft störningar i sina planerade besök från oss. Det har gällt kraftiga förskjutningar i tid på dagen och sämre kontinuitet då kunderna fått besök av flera olika medarbetare. I några enstaka fall har vi uteblivit från besök.   

– Vi beklagar detta mycket. Det ligger långt ifrån vår värdegrund att försämra för våra kunder. Vi har ett uppdrag och det ska vi utföra enligt avtal och biståndsbeslut, säger Eva Wetterstrand direktör proAros.

Bakgrunden är ändrade processer och organisation för planering och brister i rutiner för löpande
sista-minuten-ändringar i verksamheten. Förutom de problem som olyckligt drabbat våra kunder, så har våra medarbetare och chefer inom hemtjänsten haft en mycket tuff tid att hantera situationen.

– Vi har identifierat vad som inte fungerat och åtgärdar nu detta genom att i en period förstärka med delvis decentraliserad planering i väntan på att utarbeta rutiner för hantering av löpande korrigeringar. Vi kommer att göra detta tillsammans med våra chefer inom hemtjänsten, en grupp medarbetare, våra planerare och schemaläggare, säger Eva Wetterstrand.

Kontaktpersoner
Eva Wetterstrand, direktör proAros, 021-39 12 31
Birgitta Andersson, tf verksamhetschef för servicehus, hemtjänst och hemsjukvård, 021-39 38 32

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås