Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Eskilstuna och Västerås i unik samverkan om Teknikcollege Mälardalen

I dagarna ansöker Eskilstunas och Västerås politiker om att bli Teknikcollege. Samtidigt skrivs ett avtal om samarbetsformer mellan kommunerna. Deltagande gymnasier är Rinmangymnasiet i Eskilstuna, Wenströmska gymnasiet i Västerås och friskolan ABB-gymnasiet i Västerås, som även de lämnar in en likartad ansökan. Teknikcollege startades av Teknikföretagen och IF Metall. Syftet är att höja kvaliteten på gymnasiets teknikutbildningar genom nära samarbete med näringslivet och högskolan. Sedan tidigare finns sex Teknikcollege i Sverige. Teknikcollege Mälardalen är ett unikt samarbete mellan Eskilstuna och Västerås på gymnasieområdet, eftersom två kommunala gymnasier och ett fristående samverkar med högskola och näringsliv över kommungränsens. Teknikcollege innebär i korthet att berört näringsliv tillsammans med högskolan och kommunerna går in i en styrgrupp och samarbetar kring att skapa utbildningsvägar gymnasium-arbetsliv eller gymnasium-högskola-arbetsliv. Respektive gymnasium utvecklar spetskompetens inom vissa områden. För Eskilstuna diskuteras CNC-teknik och CAD-CAM medan Västerås har hög kompetens inom automation (robotik, styrsystem, reglerteknik, nätverk, produktionsteknik etc). Elever kan söka kurser eller arbeta i projekt på alla skolor. Lärarna har gemensam kompetensutveckling och kommunikationen inom Teknikcollege sker med IT-teknik. Genus- och miljöperspektiv kommer att vara viktigt i utbildningarna. Den regionala styrgruppen för Teknikcollege Mälardalen kommer att bestå av personer från industrin och de olika teknikföretagen, Mälardalens högskola samt IF/Metall. Dessutom ingår verksamhetschef eller motsvarande från Eskilstuna kommun, Västerås stad och ABB Industrigymnasium. Formerna för samverkan mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun regleras i ett särskilt avtal. Inom Västerås stad har dessutom en särskild avsiktsförklaring upprättats mellan ABB Industrigymnasium och proAros/Wenströmska gymnasiet. Avsiktsförklaringen beskriver den gemensamma viljeinriktningen om att som likvärdiga parter ingå i Teknikcollege Mälardalen, samt målsättningen för samarbetet.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås