Gå direkt till innehåll
De två byggnaderna med 30 lägenheter som väntas få bygglov ska byggas helt av trä och är så kallade passivhus. (Bild: Kjellgren Kaminsky och ETC bygg AB)
De två byggnaderna med 30 lägenheter som väntas få bygglov ska byggas helt av trä och är så kallade passivhus. (Bild: Kjellgren Kaminsky och ETC bygg AB)

Pressmeddelande -

Energisnålt boende och naturinspiration på byggnadsnämndens bord

Ett väntat bygglov till energisnåla passivhus och en ny förskola på Skallberget finns på agendan inför byggnadsnämndens möte torsdagen den 16 maj.

Byggnadsnämnden väntas under torsdagens möte fatta beslut om två flerbostadshus med hyreslägenheter som ETC bygg AB vill bygga på Öster Mälarstrand. De två byggnaderna med 30 lägenheter ska byggas helt av trä och är så kallade passivhus. De behöver väldigt lite extern uppvärmning och gör samtidigt av med ytterst lite energi. Innergården mellan byggnaderna rymmer parkering, gräsytor, odlingsplatser samt plats för utemöbler.

– Det här är ett projekt som har en hög ambitionsnivå på lösningar för hållbarhet och det kommer säkerligen att bli ett studieobjekt många stadsbyggare från hela landet, berättar Carl Arnö, direktör på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Vi välkomnar byggprojekt som testar gränserna för vad som kan göras för att bygga en hållbar stad, säger Lars Kallsäby och fortsätter:

– Det är fortfarande många som vill bygga i Västerås, inte minst bostäder. På andra ställen i landet ser man att marknaden bromsat in, särskilt vad gäller bostadsbyggandet. Byggnadsnämnden ser en viss minskning sedan rekordåret 2017 men Västerås stad har fortfarande högt inflöde av planuppdrag och ansökningar för att bygga i Västerås, avslutar byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby.

Den nya förskolan på Skallberget, som byggnadsnämnden också väntas besluta om, har en gestaltning som tar tydlig inspiration från naturen med träfasader och sedumtak. Tanken är att skapa en byggnad och förskolegård som inbjuder till lek i nära samklang med naturen. Den gröna ridån av träd och växter söder om förskolan behålls, med möjlighet till lek i en så kallad vild zon.

Förskolan är genom utformning och placering tänkt att länka samman bebyggelsen med naturmarken och minimera påverkan på naturmarken. Därför har det varit viktigt hur själva förskolebyggnaden anpassas till områdets karaktär för att smälta in i omgivningarna.

Välkommen på pressträff inför byggnadsnämndens möte torsdagen den 16 maj klockan 12.30 i rum A407a.

Allmänhetens frågestund hålls i, Röda rummet klockan 13.00. Nämndens sammanträde startar klockan 13.15 i A491.

Vänligen anmäl om du kommer på pressträffen till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 16 maj klockan 10.00.


Inbjudna politiker att medverka på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59
e-post: carl.arno@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås