Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Energirådgivningen i Västerås ger resultat

Energi- och klimatrådgivaren i Västerås har stor betydelse för energieffektiviseringen i organisationer, företag och hos privatpersoner. Det kan man utläsa av den senaste rapporten Effekter av energi- och klimatrådgivningen 2012 som nyligen lanserades av Energimyndigheten.

I Västerås finns det två kommunala energi- och klimatrådgivare, vilket är väldigt ovanligt bland landets kommuner. Denna extra satsning hänger ihop med stadens energiplan och nya, ambitiösa klimatprogram. Till hösten kommer en särskild satsning att göras just på företagsrådgivning.

Många företag har ännu inte upptäckt fördelen med att, helt kostnadsfritt, använda sin kommunala energi- och klimatrådgivare som stöd och bollplank. Genom enkla åtgärder som inte kräver större investeringar kan företaget öka vinstmarginalerna väsentligt samtidigt som man minskar sin miljöpåverkan. Rapporten visar även att nära sex av tio företag, som genomfört åtgärder, ansåg att de dessutom hade fått en bättre arbetsmiljö.

– Genom samarbeten med andra kan man få kontakt med företagare, utan att det behöver bli något ”extra” som de behöver gå på. Jag har till exempel medverkat på Citysamverkans frukostmöten och haft ett samarbete under våren med stadens Miljö- och hälsoskyddsinspektörer, berättar Anna Malmström som är energi- och klimatrådgivare i Västerås.

De företag som använder mer än 500 MWh energi per år kan även söka stöd från Energimyndigheten för att göra en energikartläggning. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för kartläggningen, upp till maximalt 30 000 kronor och kan sökas till och med 2014.

Rådgivningen riktat mot privatpersoner visade, enligt rapporten, på en genomsnittlig besparing av mellan 10 och 13 MWh per hushåll. Hela 93 procent av privatpersonerna ansåg att bemötande vid rådgivningen var bra eller mycket bra. En fjärdedel anser att informationen de fick var utslagsgivande för valet av åtgärd. Av de privatpersoner som inte hade någon plan på åtgärder innan de sökte rådgivning är det över hälften som genomfört eller planerar att genomföra energibesparande åtgärder.

Energibesparingen per företag som fått besök av energi- och klimatrådgivaren ligger i storleksordningen 10 till 30 MWh och för två av tio företag upp till 100 MWh. De vanligaste samtalen med företagarna handlade om åtgärder gällande belysning, enklare energispartips som inte kräver stora investeringar samt åtgärder kring ventilation. Så många som 71 procent av de tillfrågade företagarna hade genomfört åtgärder och 32 företag hade tillsammans genomfört 94 åtgärder. De nio företag som angav hur mycket energi man lyckats spara hade sparat i snitt 32 MWh per företag.

– Våra satsningar de senaste åren på ökad rådgivning till företag och organisationer har gett goda resultat och vi hoppas kunna utöka den satsningen, säger Karin Fant på Energimyndigheten.

Fakta
Energimyndigheten stödjer Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare med bland annat ekonomiskt bidrag, utbildning och information. Det finns energi- och klimatrådgivare i alla landets kommuner. Deras uppgift är att ge opartiska och kostnadsfria råd till allmänheten, organisationer och till små- och medelstora företag.

I Energimyndigetens rapport har energibesparingen jämförts mellan tre olika målgrupper som genomfört åtgärder efter rådgivning. Man har intervjuat 197 privatpersoner, 51 företag och 34 organisationer för att ta reda på vilka effekter rådgivningen har fått.

Här kan du läsa mer
Rapporten Effekter av energi- och klimatrådgivningen 2012
Energieffektivisering i företag och energikartläggningscheckar
Energi- och klimatrådgivningen i Västerås

För mer information
Energi- och klimatrådgivare: Anna Malmström, Västerås stad, 021-39 14 48
Om rapporten: Karin Fant, Energimyndigheten, 016-544 20 99

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås