Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En ansökan för friskt och levande vatten i Västerås

Västerås stad och Mälarenergi har skickat in en ansökan om EU-bidrag för åtgärder som ska leda till en friskare och mer levande Mälaren. Åtgärderna är flera och ska bidra till bättre vattenkvalitet i Västeråsfjärden samt skapa möjligheter för fisk och fauna att vandra i Svartån.

Övergripande handlar åtgärderna i ansökan om att minska övergödningen från jordbruket, att anpassa samhället för att bättre klara av klimatförändringar och att skapa fria vandringsvägar för fisk.

– Om ansökan går igenom ska vi se till så att Mälarens över 30 fiskarter ska ha möjlighet att vandra upp till sina naturliga lekområden i Svartån, något som idag inte är möjligt. Andra åtgärder handlar bland annat om att rena dagvatten som innehåller föroreningar och att överlag se till att mindre mängder föroreningar och näringsämnen hamnar i Mälaren, säger Susanna Hansen, vattensamordnare, Västerås stad.

Projektet som Västerås stad och Mälarenergi söker medel för heter LIFE IP North Baltic och det är ett initiativ för att söka pengar från EU till miljöförbättrande åtgärder i våra vatten, här i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Huvudansvarig för ansökan är Länsstyrelsen i Västmanland/Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt och bakom ansökan står bland annat länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund, VA-huvudmän, högskolor och universitet och Havs- och vattenmyndigheten. 

Totalt är det åtgärder för cirka 220 miljoner kronor som ansökan gäller, varav 100 miljoner kan sökas från EU. Dessa kommer sedan fördelas till de olika organisationerna. I september kommer beslutet om ansökan får stöd eller inte.

– Det har varit ett omfattande arbete att delta i ansökan och nu håller vi tummarna att vi får positivt besked från EU efter sommaren. Då kommer vi att kunna genomföra mycket för en bättre vattenkvalitet i Västerås, säger Michael Wzdulski, miljöstrateg på Stadsledningskontoret, Västerås stad.

För mer information:
Susanna Hansen, vattensamordnare, Västerås stad, 021-39 11 23
Michael Wzdulski, miljöstrateg, Västerås stad, 021-39 10 41

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås