Gå direkt till innehåll
Ekbergaskolan

Pressmeddelande -

Ekbergaskolan

Efter den här veckans grundskolenämnd och dagens fastighetsnämnd är nu de beslut fattade som gör att en helt ny Ekbergaskola kommer att kunna byggas.

"Den nya Ekbergaskolan som vi nu står i startfasen för att påbörja med upphandling och byggnation har föregåtts av omfattande analys och omtag. Nu är det glädjande men även väsentligt att vi får en bra byggprocess i totalentreprenadform, där vi kan se att den nya F-6 skolan med ny fin utemiljö för 575 elever kommer på plats och ger en fin ny skola i området," säger fastighetsnämndens ordförande, Samuel Stengård.

"Vi på Ekbergaskolan är mycket glada över att vi kommer att få en ny skolbyggnad! Vi bygger ett livslångt lärande för våra lever där trygghet, kamratskap, glädje, respekt och ansvar leder våra elever framåt. Först längs vår skolas nya vackra fina cirkulära linjer och sedan längs livets slingrande vägar," säger Frida Lundqvist Wittorp, rektor på Ekbergaskolan.

"Efter nybyggnation kommer den nya skolan att rymma 575 antal elever inklusive anpassad skola, vilket är en F-6 som är tre-parallel.

Nuvarande skola är byggd på mitten 1960-talet och tillbyggd på mitten 1990-talet. Skolan idag är för liten. Inklusive paviljonger går det idag 436 elever på skolan varav 24 elever går i anpassad skola. Det är 63 st personal på skolan. Matsalen i skolan idag är mottagningskök men omgjort till tillagningskök. Köket är för litet för det antal elever som går på skolan. Ekberga har ett omfattande behov av renovering och anpassning till dagens pedagogiska behov och krav gällande tillgänglighet.

Med den nya byggnaden får vi ta ett helt nytt grepp!" säger Anja Hellstrand, byggprojektledare för Ekbergaskolan.


Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås