Gå direkt till innehåll
I dag har byggnadsnämnden sagt ja till detaljplan 1975 på Finnslätten. Vy från Fredholmsgatan mot entréplats vid hus 398. Illustration: ÅWL Arkitekter
I dag har byggnadsnämnden sagt ja till detaljplan 1975 på Finnslätten. Vy från Fredholmsgatan mot entréplats vid hus 398. Illustration: ÅWL Arkitekter

Pressmeddelande -

Effekten 5 – kraftsamling för Finnslätten

I dag har byggnadsnämnden sagt ja till detaljplan 1975 på Finnslätten, vilket ger det dynamiska utvecklingsområdet i Västerås 300-400 nya bostäder, en grundskola och möjligheter till centrumnära verksamheter.

Finnslätten har i dag kommit ett steg närmare framtidens innovativa, dynamiska utvecklingsområde för världsledande företag, tjänster och forskning. Det 60 000 kvadratmeter stora området får nu sina första bostäder (för områdets medarbetare) i Arosekens regi i kvarteret Effekten 5. Beslutet i Byggnadsnämnden gör det möjligt att locka medarbetare och invånare till Västerås och Finnslätten och arbetsgivare som Northvolt, Alstom och ABB.

Henric Nilsson är planarkitekt på Västerås stad och säger:

– Arbetet med att utforma en detaljplan med bland annat nya bostäder och en skola på ett industriområde, har varit en komplex, kreativ process med mycket samarbete och problemlösning. Trots utmaningar har vi lyckats hitta lösningar som gynnar alla parter. Nu ser vi fram emot att se hur den färdiga planen bidrar till omvandlingen av Finnslätten!

Åsa Dalhielm är projektledare på Västerås stad och gläds även hon åt beslutet:

– Jag vill rikta en eloge till Castellum och Aroseken som varit drivande i detaljplanen. Det kommer synas en stor förändring och det känns fantastiskt att planeringsarbetet nu kan övergå till byggnation, säger hon.

Dalhielm menar att beslutet är ett viktigt steg mot morgondagens Västerås:

– Med bostäder och skola på Finnslätten, markerar vi näringslivet och stadens förmåga att anpassa sig till industrins behov. Det är en symbol för gemenskap. Med denna detaljplan kan området utvecklas till en plats där människor kan trivas och blomstra både personligt och professionellt.

Läs mer om Finnslätten och Effekten 5 under relaterade länkar.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och efter ansökan och beslut om bygglov kan ett bygge kan inledas.


Vill du kontakta ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen eller på stadsledningskontoret för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Åsa Dalhielm, projektledare stadsledningskontoret, telefon: 021-39 16 58, e-post: asa.dalhielm@vasteras.se

Henric Nilsson, planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen, telefon: 021-39 80 53, e-post: henric2.nilsson@vasteras.se

Dan Linder, kommunikatör, telefon: 39 00 56, e-post: dan.linder@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås