Gå direkt till innehåll
Edströmska gymnasiet är första skolan i Sverige att bli Transportcollege

Pressmeddelande -

Edströmska gymnasiet är första skolan i Sverige att bli Transportcollege

Nu har Edströmska gymnasiet i Västerås tagit emot Sveriges första certifiering som Transportcollege. Det firades på skolan i närvaro av representanter från både kommun och transportbranschen. De största vinnarna är eleverna som får ett kvitto på utbildningens höga kvalitet.

- Det här är ett kvitto på att vårt fordons- och transportprogram håller en hög kvalitet och kan erbjuda eleverna den kompetens som transportbranschen efterfrågar. Extra roligt är det att vi kan stärka samverkan mellan skolorna och transportbranschen, säger Christian Eklund, biträdande rektor som ansvarar för fordons- och transportprogrammet på Edströmska gymnasiet.

Transportcollege är ett pilotprojekt som Transportföretagen har genomfört för att kvalitetssäkra den gymnasiala transportutbildningen som erbjuds som en del inom fordons- och transportprogrammet. Collegekonceptet har kommit att bli ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier med olika indikatorer som ska uppfyllas för att nå kriteriet.

- College har blivit den kvalitetsstämpel, skolor och bransch vill ha på utbildningarna. Genom college byggs ett effektivt samarbete upp mellan skola, politiker och branschen lokalt. Vi har därför efter ett noga uppstartsarbete jobbat fram ett pilotprojekt med syfte att etablera Transportcollege – ett kvalitetssystem för svenska transportutbildningar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

  Fakta om certifieringen:

  Kriterierna anpassas efter utbildningens behov, men skall säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Fyra gymnasieskolor har deltagit. Utfallet av pilotprojektet är mycket gott då samverkan stärkts mellan pilotskolorna och transportbranschen och projektets styrgrupp föreslår att konceptet för ”Transportcollege” permanentas.

  Transportföretagen kommer inom kort att introducera fler Transportcollege, näst på tur står Bäckadalsskolan i Jönköping.

  Kriterierna är uppdelade på 6 olika fokusområden:

  • Ett Transportcollege stärker kompetensförsörjningen
  • Ett Transportcollege samverkar med transportbranschen.
  • Ett Transportcollege arbetar med kvalitetssäkring och har nöjda elever.
  • Ett Transportcollege kompetensutvecklar yrkeslärarna.
  • Ett Transportcollege har ändamålsenliga fordon, teknisk utrustning och lokaler
  • Ett Transportcollege ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

  Presskontakter

  Christian Eklund
  Biträdande rektor
  Edströmska gymnasiet
  Telefon: 021-39 75 12
  E-post: christian.eklund@vasteras.se

  Webb: www.vasteras.se/edstromska

  Håkan Filipsson
  Pressansvarig
  Transportföretagen
  Telefon: 072-202 26 97
  E-post: hakan.filipsson@transportforetagen.se


  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad

  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås