Gå direkt till innehåll
Kulturparken – en ny park som föreslås utanför Culturen. Illustration: Archus och Sweco Architects
Kulturparken – en ny park som föreslås utanför Culturen. Illustration: Archus och Sweco Architects

Pressmeddelande -

Detaljplanerna för Kopparlunden på väg mot antagande

Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden. På Byggnadsnämnden den 16 juni väntas beslut tas om att godkänna detaljplanerna. De skickas sedan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att tas upp för antagande i september.

- Det känns roligt att vi nu kan ta ännu ett steg mot att skapa ett levande och trivsamt område i Kopparlunden. De finns många frågor i ett så här komplext område och planeringen har pågått i flera år. Vi är nu framme vid en lösning där vi anser att de bästa möjliga avvägningarna har gjorts mellan alla olika intressen samtidigt som förslaget även följer de målsättningar som beslutades av kommunfullmäktige i tidigare skeden, säger Monica Stolpe Nordin ordförande i byggnadsnämnden.

Kopparlunden är ett historiskt nav i Västerås. Här växte industrin fram och det var en viktig plats för stadens tillväxt under industrialiseringen. När vi utvecklar Kopparlunden vill vi bevara och lyfta fram den kulturhistoriskt viktiga miljön och samtidigt skapa ett levande område som är trivsamt och tryggt dygnet runt. Idag består stora delar av området av hårdgjorda ytor, en del används som markparkeringar och andra har inte någon specifik användning. Det gör att delar av området idag kan upplevas som öde.

- Genom att skapa en blandad bebyggelse där företagen får sällskap av bostäder, restauranger, förskolor och mötesplatser som torg och parker vill vi göra hela området mer attraktivt för västeråsarna, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör Västerås stad.

Detaljplanerna för Kopparlunden var ute på granskning i början av året. Då kunde allmänheten och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen lämna synpunkter på planerna. De åsikter som kom in handlade främst om hur bebyggelsen ska se ut, trafik och parkeringar.
Länsstyrelsen har betonat att det är viktigt att skydda det riksintresse för kulturmiljön som Kopparlunden utgörs av. En dialog kring kulturmiljön har förts med dem kontinuerligt sedan planprogrammet togs fram 2016 och även nu efter granskningen.

Sedan granskningen har justeringar gjorts för att möta åsikter som kom in. Höjden på nio byggnader inom de tre detaljplanerna, har sänkts med 1-2 våningar för att bättre värna om kulturmiljön.

När byggnadsnämnden har godkänt planerna skickas de till kommunstyrelsen för beredning inför ett antagande i kommunfullmäktige som väntas ske i september.

Kontaktpersoner:

Carl Arnö, direktör Stadsbyggnadsförvaltningen Västerås stad
021-391059
carl.arno@vasteras.se

Monica Stolpe Nordin (C), ordförande Byggnadsnämnden
021-393105
monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Mer information om projekt Kopparlunden:
www.vasteras.se/kopparlunden

Ämnen

Taggar

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås