Gå direkt till innehåll
Detaljplaneområden i Kopparlunden. Det är detaljplan Syd, Mitt och Norr som nu har antagits. Detaljplan Öst påbörjas i ett senare skede. E18 syns till höger i bild. Grafik Västerås stad
Detaljplaneområden i Kopparlunden. Det är detaljplan Syd, Mitt och Norr som nu har antagits. Detaljplan Öst påbörjas i ett senare skede. E18 syns till höger i bild. Grafik Västerås stad

Pressmeddelande -

Detaljplaner för Kopparlunden antagna

Framtidens Kopparlunden kommer allt närmare. Den 2 september beslutade kommunfullmäktige i Västerås att anta tre nya detaljplaner för området. De nya detaljplanerna är en förutsättning för att kunna utveckla området till en mer levande stadsdel där den unika kulturmiljön får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser för västeråsarna.

— Det känns oerhört roligt att vi nu har antagit nya detaljplaner för området. Detaljplanerna ger oss möjlighet att utveckla staden samtidigt som vi gör den unika kulturmiljön mer tillgänglig för västeråsarna. Kopparlundsområdet är en viktig del av Västerås industrihistoria, därigenom speglar det en själ och stolthet för oss västeråsare. Genom att skapa nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser kan vi göra området till en mer levande, trygg och trivsam stadsdel, säger Staffan Jansson, S, kommunstyrelsens ordförande.

Antagandet i kommunfullmäktige är ett stort steg framåt för projektet. Nu väntar en period av tre veckors överklagandetid. Om ingen överklagan kommer in vinner detaljplanerna laga kraft. När så har skett kan bygglov sökas för nya byggnader och allmänna ytor så som parker och torg kan anläggas.

— Utvecklingen av Kopparlunden ger ett rejält tillskott av boende och arbetsplatser i ett mycket centralt läge. Det är viktigt för att vi ska kunna bibehålla och utveckla en hållbar stad med en attraktiv och levande stadskärna, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör i Västerås.

Samarbete har varit nyckeln
Arbetet med detaljplanerna började 2017 och föregicks av ett omfattande planarbete för hela området. En viktig aspekt är att Västerås stad inte äger så mycket mark utan att området ägs av ett stort antal fastighetsägare. Samarbete har därför varit en förutsättning för att få en helhetssyn för området och även för att kunna skapa allmänna ytor som parker och torg.

— Det är väldigt inspirerande att arbeta med utvecklingen av Kopparlunden. Det är viktigt för oss att utveckla området med hänsyn till kulturmiljön. Planeringen av det nya Kopparlunden har präglats av ett mycket gott samarbete med fastighetsägarna. Invånarnas åsikter har också varit viktiga för oss. Det är ju för västeråsarna vi gör det här, säger Viktor Ståhl som är ansvarig planarkitekt.

Stora förändringar för kulturmiljön
Sedan de första detaljplaneförslagen presenterades i samrådet 2019 har stora förändringar skett för att bättre värna kulturmiljön och möta de åsikter som kommit in. Kulturmiljöutredningar och gestaltningsprogram har tagits fram, dessa har varit viktiga underlag för ändringarna. En förändring som skett är att höjden och placering av ny bebyggelse har ändrats. Ambitionsnivån när det gäller hur nya byggnader ska anpassas till områdets industrikaraktär är hög, bland annat kan mycket tegel användas som fasadmaterial. Det finns även fler parker nu jämfört med i de tidigare förslagen. Förskolegårdarna har också blivit större.

Utvecklingen av Kopparlunden ska finansieras av fastighetsägarna - även de allmänna ytorna så som gator, parker och torg. När det är klart ska ägandet och ansvaret för dessa gå över till staden. Fastighetsägare kommer att stå för kostnaden för att anlägga de allmänna ytorna beroende på hur mycket de får bygga inom respektive fastighet. Detta regleras i exploateringsavtal. Även dessa avtal godkändes av kommunfullmäktige på sammanträdet.

— Kopparlunden kommer nu att kunna utvecklas till en unik miljö med en spännande, rik mix av nytt och gammalt och av olika verksamheter och bostäder. Det är en miljö som vi har saknat i Västerås och vi vet att den kommer att kunna attrahera både nya företag och boende. Dessutom öppnas Kopparlunden, den tidigare stängda del av staden, upp och blir en ny tillgänglig och publik stadsdel som bjuder in till nya upplevelser och attraktivt stadsliv för alla västeråsare, säger Monica Stolpe-Nordin, C, byggnadsnämndens ordförande.

Kopparlunden utvecklas i fyra nya detaljplaner. Det är tre av dem som har antagits av kommunfullmäktige nu. Den fjärde, detaljplan Öst, kommer att påbörjas i ett senare skede.

Kontaktpersoner:

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
070-465 32 31
staffan.jansson@vasteras.se

Monica Stolpe Nordin (C), ordförande Byggnadsnämnden
021-39 31 05
monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, direktör Stadsbyggnadsförvaltningen Västerås stad
021-39 10 59
carl.arno@vasteras.se

Viktor Ståhl, ansvarig planarkitekt Västerås stad
021-39 00 34
viktor.stahl@vasteras.se

Mer information om detaljplanerna och projekt Kopparlunden finns på vår webb vasteras.se/kopparlunden

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås