Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Detaljplanen för Västerås nya resecentrum äntligen på samråd

Den 27 september beslutade byggnadsnämnden i Västerås stad om att gå ut på samråd med detaljplanen för Västerås resecentrum, en del av projekt Mälarporten. Eftersom det är en omfattande plan varar samrådsperioden mellan 8 oktober och 18 december. Samrådet är ett viktigt steg i projektet.

I detaljplanen för resecentrum ingår även bostäder, kontor och allmänna utrymmen i direkt anslutning till resecentrum och spårområdet.Detta är den första detaljplanen av flera i det 55 hektar stora området som omfattas av projekt Mälarporten, ett projekt där en helt ny stadsdel ska knyta samman Västerås olika stadsdelar, och centrum till Mälaren. Planarbetet har pågått i flera år, och nu är byggnadsförslag, utredningar, konstruktionsgranskning och genomförandefrågor så pass långt gångna att det är dags att pröva detaljplanen hos projektets intressenter.

”Samrådet är ett viktigt steg vidare i projektet. Att få detaljplanen till samråd är det första steget för att vi ska kunna gå vidare med byggplanering, innehållsplanering och allt annat som krävs för att få ett nytt modernt resecentrum på plats”, säger Sanna Edling, projektchef.

Samrådet innebär att de som berörs av en detaljplan ges möjlighet att lämna syn­punkter på planförslaget. Under samrådstiden finns plan­förslaget alltid till­gängligt i stads­huset och på vasteras.se. Det ordnas även ett samrådsmöte dit berörda är välkomna för att få information och ställa frågor. Eftersom detaljplanen för Västerås resecentrum är omfattande och berör en större grupp människor är samrådsperioden hela tio veckor och vi kommer att erbjuda en mängd sätt och tillfällen att tillgodogöra sig information om planen, diskutera den, och lämna sina synpunkter.

Västerås stad hoppas på en bred och givande dialog med intressenterna när vi nu samlar in synpunkter som kan förbättra planen. ”Vi bryr oss om Västeråsarnas åsikter, och vi vill gärna förklara så att fler förstår varför vi vill göra det här och varför planen ser ut som den gör”, säger Sanna Edling.

Planerade informationsaktiviteter och tillfällen att träffa representanter från projektet och Västerås stad under samrådsperioden kommer att annonseras på projektets webbplats www.vasteras.se/mälarportensamt på projektets Facebooksida, www.facebook.com/malarporten .

För mer information om projektet: Sanna Edling, 021-39 10 57, sanna.edling@vasteras.se
För mer information om pressträffen och samrådets informationsaktiviteter: Viktoria Ohlsson, 021-39 01 08, viktoria.ohlsson@vasteras.se

Ämnen

Regioner


VÄSTERÅS VÄXER OCH LEVNADSMÖNSTER FÖRÄNDRAS. Ett nytt, modernt resecentrum är viktigt i både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Samtidigt bygger vi en ny, levande stadsdel i direkt anslutning till både resecentrum och Mälaren. Resecentrum ska bli en attraktiv och effektiv knytpunkt för alla transportslag och för resor inom, genom, från och till Västerås. Vi vill bygga ett resecentrum anpassat för framtiden, med en spännande utformning och väl funktionsmässigt integrerat i stadens flöde.

Relaterat innehåll

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås