Gå direkt till innehåll
Byggnadsnämnden väntas godkänna bygglov för ny idrottshall vid Emausskolan. Illustration: Archus
Byggnadsnämnden väntas godkänna bygglov för ny idrottshall vid Emausskolan. Illustration: Archus

Pressmeddelande -

Detaljplan för nya bostäder på Viksäng och bygglov för idrottshall

På torsdagens sammanträde beslutar byggnadsnämnden som vanligt i ett flertal frågor som berör många västeråsare. Bland annat väntas beslut om att anta detaljplanen som visar hur Viksäng kan utvecklas med nya bostäder.

Syftet med detaljplanen, dp 1873, är att göra det möjligt med komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen inom fastigheten Vapenrocken 1. Det handlar om cirka 170 nya lägenheter i flerbostadshus. De nya bostäderna planeras till största delen på hårdgjorda parkeringsytor.
– Det här är en välbalanserad komplettering av stadsbebyggelsen som är viktig för en hållbar utveckling, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

  Byggnadsnämnden väntas också besluta om bygglov för en ny idrottshall på fastigheten Västerås 4:90, Emmausskolan.

  Den nya idrottshallen är en del av den utveckling av Emmausskolan som behövs för att kunna ta emot elever från de områden som växer upp kring skolan. Inte minst de nya boende som kommer flytta in i Kopparlunden. Idrottshallen kommer att byggas delvis i två plan. Byggnadsarean är 1 745 kvadratmeter.
  – Den nya idrottshallens gestaltning kommer att knyta ihop Emausskolans nya kommande byggnader på ett bra sätt och bilda en helhet. Även placeringen och byggnadens vinklade form är välgörande och kommer att skapa en tydligt avgränsad skolgård, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

  Byggnadsnämndens möte den 28 april börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen.

  Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

  Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

  Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

  Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

  Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås