Följ Västerås stad

Delårsrapport visar på positivt resultat

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2009 08:33 CEST

Västerås stadklarar ekonomin2009trots 83 miljoner kronor i lägre skatteintäkter än budgeterat.

Helårsprognosen för Västerås stad för 2009, exklusive reavinster, pekar mot ett överskott på 60 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 74 miljoner kronor. Staden gör därutöver reavinster, främst genom försäljning av tomträtter. Reavinsterna, som är en tillfällig inkomstförstärkning,beräknas till 165 miljoner kronorför 2009.

Resultatet påverkas av en rad poster av engångskaraktär, till exempel sänkta kostnader för avtalsförsäkringar, engångsutdelning från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och försäljning av Vägab.

- Vi ser att staden klarar ekonomin 2009 ochvåra förutsättningar inför 2010 har också förbättratsgenom utlovade tillfälliga statsbidrag. Men den underliggande obalansen med låga skatteintäkter består. Det innebär oförändrade utmaningar för Västerås stad inför 2011 och 2012. För att få en bestående förändring krävs att läget på arbetsmarknaden förbättras, säger Thomas Energård, ekonomidirektör, Västerås stad.

Flera av stadens bolag ser ut att göra ett sämre resultat än budgeterat. Mälarenergis resultat påverkas av prisbilden på el och Mälarhamnar AB är drabbat av lågkonjunkturen. Bostads AB Mimer visar däremot på ett starkt resultat, bland annat beroende på låga räntekostnader.

För mer information, kontakta: Thomas Energård, ekonomidirektör, Västerås stad: 021-39 24 44