Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

De kommunala skolorna firar modermålsveckan

Under vecka 8 kommer de kommunala skolorna i Västerås att uppmärksamma den internationella modersmålsdagen  på olika sätt, bland annat genom aktiviteter som medarbetare på Centrum för tvåspråkighet anordnar.

Den internationella modersmålsdagen är den 21 februari. Den inrättades av UNESCO för att lyfta fram modersmålets viktiga roll i människans kunskaps- och språkutveckling.

- Den 18 februari firar vi modersmålets dag på Trollbacksskolan. Under firandet visar 15 olika språkgrupper upp sånger- och danser från hemlandet, berättar Åsa Bergström, rektor på Trollbacksskolan. Uppvisningen sker i skolans matsal och gymnastiksal från klockan 8.30. Firandet sker i samarbete med modersmålslärare på centrum för tvåspråkighet. Media är välkomna att delta!

Under denna vecka kommer alla modersmålslärare att arbeta med temaområdet musik och dans.

Temaarbetet kommer bland annat att innehålla:
• Dans och musikuppvisningar
• Presentation av musikinstrument
• Presentation av olika danser
• Presentation av folkdräkter
• Presentation av kompositörer
• Dikter
• Utställningar som rör dans och musik
• Lekar med musikinslag
• Disco

Aktiviteterna som äger rum i samband med temaarbetet kommer att se olika ut från skola till skola. Det gemensamma är att olika modersmålslärare samarbetar med varandra och med lärare på respektive skola.

För mer information kring vad som händer på de olika kommunala skolorna:
Maria Ruth, avdelningschef på centrum för tvåspråkighet, 021-39 12 24
Åsa Bergström, rektor på Trollbacksskolan, 021-39 77 85


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås