Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

De blir föreningsledarstipendiater 2015

Västerås stads nämnd för idrott och friluftsliv delar årligen ut föreningsledarstipendier. Vid dagens sammanträde beslutades vilka ledare som blir årets stipendiater.

Erik Torstensson, St. Olofs Scoutkår, 10 000 kr
Erik är en drivande kraft i föreningen, både som ledare för olika åldersgrupper och i styrelsearbete. Mångårigt engagemang i föreningen.

Jörgen Posthuma, Hamre Scoutkår, 10 000 kr
Jörgen har i mer än 30 år varit engagerad i föreningen och flitigt deltagit i Scoutkårens arrangemang och styrelsemötet. Han är väldigt duktig med barn.

Marcus Steen, Västerås Klätterklubb 10 000 kr
Marcus är en ledare som alltid ställer upp. Han har ett stort engagemang för barn- och ungdomsklättringen. Han ordnar utflykter och håller grupper såväl inomhus som utomhus.

Sharmi Chakraborty, Västerås Indian Swedish Association, 10 000 kr
Sharmi gör ett fantastiskt arbete med kulturella grupper och aktiviteter för barnen i föreningen.

Delat stipendiat: Malena Ahlström och Stefan Törnqvist, Västerås Skid- och Orienteringsklubb, 5 000 kr vardera
Malena är en drivande ledare för ledarstaben och har stort engagemang för barn 8-12 år. Stefan har mångårigt arbete som ungdomsledare och ställer alltid upp i samband med träningar och tävlingar.

Utdelning av stipendierna

Utdelning sker vid en match för VSK-bandy i början av mars i ABB Syd, Rocklunda.

För mer information

Marlene Kaas, strateg, Västerås stad
Telefon: 021-39 19 81
E-post: marlene.kaas@vasteras.se

Hans Stergel, ordförande nämnden för idrott och friluftsliv
Telefon: 076-200 79 20
E-post: hans.stergel@vasteras.se

Kriterier för stipendierna

  1. Förslagsställaren ska vara en person eller förening/organisation som söker för den ledare man vill uppmuntra
  2. Ledaren ska ha ett flerårigt ideellt arbete med barn och ungdomar inom området idrott och friluftsliv och/eller kultur och fritid.
  3. Ledaren ska vara engagerad och kunnig samt ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.
  4. Ledaren ska vara aktiv inom Västerås Kommun.
  5. Ledaren ska vara ideellt arbetande i förening, ersättning för utlagda kostnader accepteras.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås