Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Byggstart av ny småbåtshamn och badplats i Gäddeholm

Inom tegelbruksområdet vid Gäddeholms herrgård ska ett friluftsbad och en småbåtshamn anläggas. Nu är det dags för byggstart och imorgon, den 12 oktober kl 14.00 tas det första spadtaget.

Den gamla småbåtshamnen rivs och området muddras under hösten och vintern. Nya båtbryggor och en pir anläggs. En spång ska byggas i strandkanten för att binda ihop badplatsen och småbåtshamnen. Området har höga natur- och kulturvärden och därför kommer nya stigar att anläggas på spång för att minska ingrepp i naturen. Den befintliga piren ska sparas.

Norr om badstranden ordnas en grillplats samt ytor för lek och sport. I anslutning till hamnen och badplatsen blir det parkeringsplatser kombinerat med båtuppläggning. Arbetena beräknas vara klara sommaren 2013.

Välkomna att vara med vid första spadtaget
Tid och plats:
Fredagen den12 oktober kl 14.00, vid tegelladan i småbåtshamnen, Gäddeholm. Vid ceremonin medverkar Jazmin Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden. Efteråt blir det test av fiskelycka samt fika.

Alla västeråsare är välkomna att vara med vid första spadtaget. Eftersom det nu finns få p-platser i området vill vi uppmuntra att istället för att ta bilen komma gående eller cykla.

För mer information:

Jazmin Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden, 073-837 24 10 och 070-281 69 95

Ulf Edvardsson, projektledare, Västerås stad, 021- 39 17 91

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås