Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Byggnadsnämnden startar året med många bygglov

Vid byggnadsnämndens kommande sammanträde tas beslut om bygglov för flera nya spännande byggprojekt.

På byggnadsnämndens möte på torsdag 28 januari tas beslut om bygglov för en ny förskola, skola och 18 studentlägenheter, som planeras byggas vid Kristiansborgsskolan. Tanken är att de olika verksamheterna får varsitt våningsplan i en trevåningsbyggnad.

Hacksta verksamhetsområde kan snart få ett lyft i form av två nya lokaler. På nämnden tas beslut om bygglov för en ny industribyggnad i området. Byggnaden är ett exempel på modern industriarkitektur och både arbetsmiljö och ljusinsläpp har varit viktiga i utformingen. En annan ny industribyggnad som planeras nära Hacksta (Långängarna), som också ses som ett modernt och attraktivt inslag i området, har redan fått bygglov på nämndens arbetsutskott.

Det ska även tas ett beslut om namnet på den nya skateanläggningen på Lögarängen. Namnet föreslås bli: Löga skejtpark.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del 13.00 och att delta i ett öppet pressmöte klockan 12.45 innan nämnd. Observera ny tid för pressträffen 12.45!
Vi ses som vanligt utanför A491.

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande i byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande i byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31
Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Vesna Kranjec, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

För mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås