Gå direkt till innehåll
På byggnadsnämnden väntas beslut om bygglov för flerbostadshus på Herrgärdet. Totalt handlar det om 90 nya lägenheter i två byggnader. Illustration: Origo Arkitekter
På byggnadsnämnden väntas beslut om bygglov för flerbostadshus på Herrgärdet. Totalt handlar det om 90 nya lägenheter i två byggnader. Illustration: Origo Arkitekter

Pressmeddelande -

Bygglov väntas för bostäder i city och på Bäckby

På torsdag väntas byggnadsnämnden besluta om bygglov för Mimers flerbostadshus på Herrgärdet – totalt 90 nya lägenheter i två byggnader. Dessutom väntas beslut om bygglov för 130 nya lägenheter som Ikano bygger på Bäckby.

Planen är att de nya bostadshusen i city byggs på parkeringsplatsen som ligger nordväst om Kopparbergsvägen och öster om Karlsgatan. På andra sidan Kopparbergsvägen har Mimer redan börjat bygga nya bostäder och ett parkeringshus. 

Det som planeras nu är två hus – en byggnad på 16 våningar och en lägre med sex våningar – som är sammanbyggda med länk i en våning. På ytan framför byggnaderna mot Kopparbergsvägen planeras ett torg. I förslaget ryms 60 lägenheter i den högre byggnaden – 15 tvåor, 30 treor och 15 fyror. I den lägre grupperas 30 lägenheter i fem enheter med sex små boenden per plan där man delar på kök och gemensamhetsytor.
– Särskilt spännande är att det förutom traditionella lägenheter också byggs bostäder där man delar på vissa ytor och kök. Det är välkommet och intressant att utbudet av boendeformer breddas, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin. 

Byggnadsnämnden väntas också besluta om bygglov för fyra flerbostadshus på Bäckby, vid Bäckby torggata. Flera aktörer bygger flerbostadshus och radhus i området och det första projektet (av BoKlok) är redan färdigt och inflyttat. Det som planeras nu är tre lamellhus och ett punkthus med en gemensam gård. Sammanlagt handlar det om 130 lägenheter.
–Bebyggelsen är tänkt att stärka utvecklingen av centrala Bäckby på ett sätt som bidrar till ökad trygghet och social hållbarhet i området, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör. 

Byggnadsnämndens möte den 28 januari börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se
Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås