Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Boendekedjan – en tydlig väg ur hemlöshet

Under 2006 har en arbetsgrupp med representanter från Västerås stad, olika frivilligorganisationer och privata utförare tagit fram förslag på åtgärder mot hemlöshet. Ett av förslagen är att skapa en ny boendekedja, där första länken ska vara ett så kallat inslussboende. Syftet med boendekedjan är att skapa en klar och tydlig möjlighet för individen att ta sig ur sin hemlöshet. Vid sitt sammanträde i dag har individ- och familjenämnden beslutat att avveckla akutplatserna på Tennkronan samt bygga om Tennkronans motivationsboende för att kunna skapa ett inslussboende i Västerås. Inslussboendet ska vara bemannat dygnet runt och ersätta befintliga akutboenden och härbärgen. Där ska den hemlöse/bostadslöse få möjlighet att bli drogfri och också erbjudas individuell hjälp att lösa sin hemlöshetssituation och komma vidare i boendekedjan. Individ- och familjenämndens beslutsunderlag om åtgärder mot hemlöshet har gemensamt arbetats fram av representanter från proAros, frivilligorganisationer och privata utförare, alla med stor erfarenhet av hemlösa och deras situation. Individ- och familjenämnden har på sitt sammanträde i dag också beslutat att ge fastighetskontoret i uppdrag att avbryta byggnationen av de fyra projekterade modulerna på Talltorp och Bäckby. Bedömningen är att det är tveksamt om det finns behov av ytterligare moduler eftersom de befintliga modulerna uppfyller det behov som finns. Mer information: Mauro Pliscovaz, utvecklare sociala nämndernas stab, 021-39 15 44 Ragnhild Källberg, ordförande i individ- och familjenämnden, 021- 39 10 33

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås