Gå direkt till innehåll
Bioenergi från åkermark – hot eller möjlighet?

Pressmeddelande -

Bioenergi från åkermark – hot eller möjlighet?

Många ställer sig frågan om hur vi i Sverige och globalt skall kunna förena alla de mål som kretsar kring klimatförändringar, trygg och uthållig energiförsörjning, miljöhänsyn samt minskad svält och fattigdom. I dag satsas det t ex i svenska kommuner på lokalt producerad bioenergi. Vissa ifrågasätter om detta är riktigt ur rättvisesynpunkt gentemot fattiga länder, om marken kommer att räcka till och om detta verkligen hjälper klimatet. LRF arrangerar därför ett seminarium med några av de ledande svenska aktörerna och experterna inom området, som ur olika perspektiv kan spegla och fördjupa debatten. Hur kommer odling av bioenergi påverka oss och vår omvärld? Ämnet kommer att diskuteras med ledande experter på Envisions den 23 november under seminariet Bioenergi från åkermark–hot eller möjlighet? Medverkande är Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, Elisabeth Gauffin, vice ordförande LRF samt ordförande för IFAP, Carola Gunnarsson, Sveriges kommuner och landsting samt Sala kommun, Pål Börjesson, Miljö- och energisystem, Lunds Universitet. Moderator: Alarik Sandrup, LRF. För frågor, kontakta Linda Jöfelt, Easy Conference 0709-545437 Linda.jofelt@easyconf.com Envisions 07 hålls på Aros Congresscenter i Västerås den 22-23 november och arrangeras av Västerås stad, Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen Västmanlands län. Medarrangörer är Miljödepartementet, IVL, Nutek, SKL, Mälardalens högskola Boverket och Folkhälsoinstitutet.

Ämnen

Regioner

Relaterade event

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås