Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut taget om Handlingsplan för offentlig konst i Västerås

Kultur- idrotts- och fritidsnämnden har idag antagit en handlingsplan för offentlig konst i Västerås. Handlingsplanen sträcker sig över perioden 2014-2019 och blir ett verktyg för nämnden för hur offentlig konst ska köpas in och placeras i Västerås.

Handlingsplanen sätter även riktning för hur nämnden ska engagera konstnärer, sakkunniga, boende och andra berörda i processen med ny offentlig konst.

Varje år ska minst ett nytt konstverk tillföras stadens miljöer
I handlingsplanen står det att konsten som köps in till staden ska:

  • spegla olika konstuttryck
  • vara den bäst lämpade konsten till en stadsdel, mark, plats eller byggnad
  • ha en variation och mångfald i material, uttryck och utförande
  • spegla utvecklingen i den samtida konsten
  • tillföra upplevelsen av stadsrummet nya värden

Handlingsplanen pekar ut nybyggnadsområden som prioriterade områden för ny konst. Handlingsplanen ger också riktning för hur informationen kring den offentliga konsten ska utvecklas under de kommande åren. Detta ska ske bland annat genom ny skyltning i anslutning till konstverken och en utveckling av vår webbinformation.

Det är med stor glädje vi nu har tagit beslut om denna handlingsplan, som på ett tydligt sätt visar på nämndens ambitioner att samverka. Vi vill föra dialog med konstnärer, sakkunniga, boende och andra berörda i processen med ny offentlig konst, säger ordförande Per Lithammer.

För mer information
För mer information om Handlingsplan för offentlig konst i Västerås, vänligen kontakta:

Per Lithammer
Ordförande Kultur- idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 021-39 10 36
E-post: per.lithammer@vasteras.se

Lina Ahtola
Intendent offentlig konst
Telefon: 021-39 32 12
E-post: lina.ahtola@vasteras.se

     

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås