Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut taget om handlingsplan för båtlivet i Västerås

Nämnden för idrott och friluftsliv har tagit beslut om att låta kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen ta fram en handlingsplan för båtlivet i Västerås.

- Detta är ett offensivt och proaktivt beslut, med syfte att ytterligare stärka Västerås som Mälarstaden, säger Hans Stergel, ordförande i nämnden.

Antalet fritidsbåtar ökar i kommunen. Detta ställer krav på båtplatser, iläggnings- och upptagningsplatser samt båtuppläggningsplatser. För att säkra detta långsiktigt och planera för fritidsbåtslivets tillgång till Mälaren och dess skärgård, behöver en långsiktig plan tas fram. Handlingsplanen ska gälla 2016-2022 och tas fram genom ett brett samarbete med flera intressenter i staden.

- Staden har idag väl fungerande planer för såväl idrotten som friluftslivet. Det här blir ett naturligt komplement och ger en tydlig inriktning för vad som ska ligga i fokus de närmaste åren vad gäller båtlivet, säger Stefan Brandberg, idrottschef.

För mer information

Hans Stergel
Ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv
Telefon: 076-200 79 20
E-post: hans.stergel@vasteras.se

Stefan Brandberg
Idrottschef, Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen
Telefon: 021-39 15 12
E-Post: lina.tiger.harnstrom@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås