Gå direkt till innehåll
Nya Fridnässkolan. Vy mot sydöst från Eriksgatan. Illustration: Archus
Nya Fridnässkolan. Vy mot sydöst från Eriksgatan. Illustration: Archus

Pressmeddelande -

Beslut om samråd för Västra Skälby och bygglov för ny skolbyggnad på Fridnäs väntas på byggnadsnämnden

På torsdagens byggnadsnämnd väntas bland annat beslut om samråd för ny bebyggelse på Västra Skälby och antagande av bygglov för ny skolbyggnad på tennisbanorna vid nuvarande Fridnässkolan.

Byggnadsnämnden väntas ta beslut om samråd för ny bebyggelse på Västra Skälby, detaljplan 1928. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en stadsdel med inspiration från trädgårdsstadens idéer med blandad småskalig bebyggelse, såsom villor, parhus, kedjehus, radhus och mindre flerbostadshus. Planen gör det också möjligt att utveckla Skälby idrottsplats och att skydda planområdets värdefulla natur.

- I samrådet vill vi gärna få in synpunkter på hur det här ganska stora området kan utvecklas. I förslaget finns möjligheter att bygga bostäder och verksamheter men även stora delar som behålls gröna, säger byggnadsnämndens ordförande Thomas Karlsson.

  Beslut väntas också om bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten Tennisplanen 1. Bygglovet innebär att Fridnässkolan kan kompletteras med en ny skolbyggnad och skolgård på området som idag framför allt utgörs av tennisbanor. Den nya skolbyggnaden ska ta hänsyn till områdets höga kulturvärden och riksintresset för kulturmiljövård.

  - Skolan har fått en väl bearbetad gestaltning med ett varierat uttryck i plan och fasad. Den kommer att passa väl in i den omgivande miljön trots den relativt stora volymen som en skola har. Säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

  Byggnadsnämndens möte den 23 februari börjar klockan 13.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal. Mötet börjar med allmänhetens frågestund klockan 13.00-13.15.

  Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

  Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

  Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

  Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

  Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås