Gå direkt till innehåll
Illustration som visar hur del av Bjurhovda centrum kan utvecklas med bostäder och nya utemiljöer. Illustration: REFLEX
Illustration som visar hur del av Bjurhovda centrum kan utvecklas med bostäder och nya utemiljöer. Illustration: REFLEX

Pressmeddelande -

Beslut om samråd för plan för Bjurhovda centrum väntas på byggnadsnämnden

På torsdagens byggnadsnämnd väntas bland annat beslut om samråd för en detaljplan som visar hur Bjurhovda centrum kan utvecklas och växa med cirka 100 nya lägenheter. Det väntas också beslut om att godkänna byggandet av nytt energilager i Skultuna samt antagande av en detaljplan som visar hur ett mindre centrum med festvåning kan utvecklas på Vetterstorp.

På nämnden väntas beslut om att skicka detaljplan dp 1935, på samråd. Planen visar hur Bjurhovda centrum kan utvecklas med cirka 100 nya bostäder och nya verksamheter. Enligt förslaget blir det flerbostadshus i olika höjd – från fyra till sju våningar – med möjlighet för centrumverksamhet i botten eller i mindre lokal intill. Platsen som nu utvecklas är den plats där gamla centrum låg som brann 2019.
– Det är en viktig komplettering i centrala delarna av Bjurhovda som ger många nya möjligheter att bo i området, säger byggnadsnämndens ordförande Thomas Karlsson.

  På nämnden väntas också ett positivt förhandsbesked för ett energilager på fastigheten Skultuna-Tibble 3:6 i Skultuna. Det är en lagring av energi i batterier med tillhörande transformatorer och ställverk. Ett positivt förhandsbesked innebär att energilagret kan få bygglov när ansökan skickats in.
  – Det som ska byggas är en verksamhet som har med samhällets energiutmaningar att göra, och vi kan komma att få se fler av denna sort framöver, säger Thomas Karlsson.

   Byggnadsnämnden väntas också anta detaljplanen, dp 1942, som visar hur ett mindre centrum med olika verksamheter kan utvecklas på Vetterstorp. På platsen, i korsningen Råbyleden/Narvavägen/Vetterstorpsgatan, finns här i dag bland annat pizzeria och biltvätt. Planen föreslår att verksamheterna ska kompletteras med två nya byggnader med bland annat butiker, kontor samt samlingslokal med festvåning och servering.
   – Detta kan bli ett stort lyft för området, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

    Byggnadsnämndens möte den 20 april börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen. Mötet börjar med allmänhetens frågestund klockan 13.00-13.15.

    Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

    Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

    Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se
    Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se
    Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Västerås stad
    Stadshuset, Fiskartorgsentrén
    721 87 Västerås