Följ Västerås stad

Beslut om planen för Munga – omfattande arbete snart i mål

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2020 10:17 CET

Många har väntat länge på att få utveckla sina fastigheter i Munga, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås. Foto: Per Groth

På torsdagens byggnadsnämnd väntas detaljplanen för Munga att antas. Planen innebär att Munga kan utvecklas med fler permanenta boenden och nya bostäder, förskola och service.

Västerås växer! Vi jobbar med utveckling av hela kommunen och arbetar för att långsiktigt bygga en hållbar, attraktiv och levande stad med inspirerande mötesplatser. Munga är ett område vid Mungasjön, cirka 20 kilometer norr om Västerås.
När området nu växer måste många frågor lösas för att utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt – till exempel hållbara vatten- och avloppslösningar, tillgång till service, barnsomsorg, sophämtning med mera. Detaljplanen för Munga beskriver en hållbar utveckling av ett fritidshusområde som nu successivt kommer att omvandlas. 

 – Utvecklingen i Munga skapar potential för att fler ska kunna bo i den attraktiva miljön samtidigt som den växande permanentbefolkningen på sikt stärker förutsättningarna för att kunna utveckla skolor, förskolor och annan service i kommundelen Skultuna, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Den nya detaljplanen innebär utökade byggrätter vilket gör att fler kan bygga ut sitt fritidsboende till ett permanentboende. Kommunalt vatten och avlopp är nyligen utbyggt i området. Detaljplanen innebär också några nya tomter för nya bostäder, förskola och att området kan växa med olika verksamheter och service.
Enligt planen ska många grönområden sparas och den befintliga badplatsen ska bevaras och rustas upp. Nya båtplatser planeras vilket gör att fler kommer att kunna ha en egen mindre båt i sjön.

– Det är många som har väntat länge på att få utveckla sina fastigheter i Munga. Det är ett omfattande och gediget planarbete med ett stort antal inblandade som nu förhoppningsvis snart är i mål. Det blir ett attraktivt och välplanerat område som också kan växa på ett hållbart sätt, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämndens möte den 23 januari börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Vill du träffa politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Kontakta:

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05,
e-post: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46,
e-post: mari.kedevik@vasteras.se