Följ Västerås stad

Beslut om pedagogiska skolgårdar i Västerås

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 09:23 CET

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om en arbetsmodell för pedagogiska skolgårdar 2013-2015. En pedagogisk skolgårdmiljö är en utemiljö som byggs utifrån ett tänk kring lärande såväl som en miljö för rekreation. Det är en miljö där man lockas till att använda naturen som klassrum.

Källans förskola, Storängsskolan och Bäckbyskolan/Hällbyskolan har fungerat som pilotprojekt under 2012 och erfarenheterna har hittills varit mycket positiva.

I arbetsmodellen för pedagogiska skolgårdar 2013-2015 ingår bland annat:

  • Två ansökningsperioder per år, en på våren och en på hösten, där kommunala och fristående förskolor och skolor kan ansöka om att delta i projekt.
  • Inspirationsträffar fyra gånger per termin.
  • Nätverksträffar en-två gånger per termin.
  • Digitalt nätverk med material för erfarenhetsutbyte, en referensbank.

Projektet förvaltas av Naturskolan Asköviken och projektledningen består av en heltidstjänst fördelat på två personer.

– Vi tror att utvecklingen av utemiljön kommer att få en skjuts med den nya modellen. Pedagoger och elever får stöttning i arbetet för att skapa kreativa och stimulerande pedagogiska skolgårdar, berättar Vasiliki Tsouplaki, barn- och ungdomsnämndens ordförande.


Mer information
Vasiliki Tsouplaki, barn- och ungdomsnämndens ordförande, 021-39 23 41